El Parc Taulí tindrà una nova planta d’hospitalització de Salut Mental infantil i juvenil

El Parc Taulí tindrà una nova planta d’hospitalització de Salut Mental infantil i juvenil
Divendres 09/10/2015
  • A la nova unitat, que disposarà de 16 llits, es donarà resposta a les necessitats d'hospitalització de pacients menors de 18 anys amb trastorns mentals greus i en situació de risc
  • Amb el nou dispositiu, que donarà cobertura a tot el Vallès Occidental, s'evitarà anualment el trasllat d'uns 140 pacients que actualment han de ser derivats a hospitals de Barcelona

Sabadell, 9 d'octubre de 2015. La Corporació Sanitària Parc Taulí té previst inaugurar, abans de finals d'any, una nova Unitat d'hospitalització de Salut Mental infantil i juvenil, que tindrà 16 llits, per donar resposta a les necessitats d'hospitalització dels pacients menors de 18 anys del Vallès Occidental amb trastorns mentals greus i que presentin una descompensació aguda o situacions de risc.

Actualment, a la comarca hi ha uns 200 casos anuals que requereixen d'aquest tipus de dispositiu, però només s'hi pot donar resposta, dintre del territori, a uns 60 d'aquests casos amb els 4 llits de què disposa la Unitat de Crisis d'Adolescent (UCA) de Salut Mental Parc Taulí. Amb el nou dispositiu, s'evitarà el trasllat dels pacients que es veien obligats a ser derivats a hospitals de Barcelona (140 altes), amb la conseqüent millora de la qualitat de l'atenció que això suposarà, tant per als pacients com per a les pròpies famílies.

Les patologies i trastorns mentals més freqüents que requereixen d'hospitalització en la infància i en l'adolescència són la psicosi – primers episodis i descompensacions-, situacions de risc de suïcidi, alteracions greus de la conducta amb agressivitat, trastorns de conducta alimentària – anorèxia i bulímia- i toxicomanies. El perfil del pacient més freqüentador és el d'un/a jove, amb una mitjana d'edat de 14 anys, que requereix de 20 dies d'hospitalització.

La Unitat d'hospitalització de Salut Mental infantil i juvenil s'ubicarà a la primera planta de l'edifici Santa Fe (tot just a sobre dels nous espais ambulatoris del mateix servei), que ara s'ha d'adaptar per acollir les noves habitacions.

Amb el nou dispositiu d'hospitalització s'amplia i s'ofereix una atenció integrada a l'activitat de consultes externes – que l'any 2014 va realitzar més de 20.600 visites a infants i joves – i a l'Hospital de Dia infantil i juvenil– que porta a terme més de 2.500 sessions anuals – i en el qual s'hi desenvolupen diferents programes específics amb pacients i familiars, com el del TDAH, d'autisme, de trastorns de la conducta alimentària i de casos greus de depressió i ansietat.

 

Sobre el Parc Taulí
La Corporació Sanitària Parc Taulí és un consorci públic de la Generalitat de Catalunya que gestiona set centres: l'Hospital de Sabadell, l'Albada Centre Sociosanitari, Salut Mental Parc Taulí, Atenció Primària Parc Taulí, Atenció a la Dependència Parc Taulí, i també els serveis d'UDIAT Centre Diagnòstic i de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, aquests dos darrers mitjançant societats instrumentals participades al 100% per la Corporació.

Les institucions del Parc Taulí reben el suport de la Fundació Parc Taulí en aspectes de recerca, innovació i docència, en la formació científica i mèdica dels professionals i, en general, en el desenvolupament dels coneixements que sustenten el model assistencial. El Parc Taulí és Unitat Docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

El Consell de Govern del Parc Taulí  està integrat per sis representants de la Generalitat de Catalunya, dos de l'Ajuntament de Sabadell i un de la UAB.

El Parc Taulí dóna assistència a uns 400.000 ciutadans de Sabadell i d'altres 8 municipis del Vallès Occidental Est. Hi treballen uns 3.500 professionals.

 

Per a més informació, podeu contactar amb el Gabinet de Comunicació Parc Taulí
comunicacio@tauli.cat – Tel directe: 93 745 83 80

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/07/2018