La UDIAT del Parc Taulí participa en un projecte per millorar el diagnòstic de l’osteoporosi i la prevenció de les fractures vertebrals

La UDIAT del Parc Taulí participa en un projecte per millorar el diagnòstic de l’osteoporosi i la prevenció de les fractures vertebrals
Divendres 11/01/2013
El projecte VERTEX neix del consorci format per quatre institucions catalanes: UDIAT, Cetir Grup Mèdic, INNOPRO i la Univesitat Pompeu Fabra

VERTEX es basa en l'ús de la tecnologia 3D per predir el risc de fracturaen vèrtebra

UDIAT Parc Taulí Sabadell
El projecte VERTEX, desenvolupat per quatre institucions catalanes, té com a objectiu millorar el diagnòstic de l'osteoporosi i proporcionar una millora en la prevenció de les fractures vertebrals. L'osteoporosi és un problema de salut pública global que afecta el 55% de la població mundial major de 55 anys, amb especial incidència en la dona. El creixement de l'esperança de vida agreuja de manera continuada aquesta realitat.

Avui dia prop de tres milions de persones, majoritàriament dones, pateixen osteoporosi a l'estat espanyol. Actualment la tècnica més utilitzada per diagnosticar osteoporosi és la densitometria òssia o DXA que realitza les imatges en 2D (Dual-EnergyX-ray Absorptiometry).

El projecte VERTEX neix del consorci format per quatre institucions catalanes i cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc de la Subvenció Global del Programa Operatiu del FEDER de Catalunya. Les entitats que desenvolupen el projecte són les següents:
  • UDIAT Centre Diagnòstic, centre dedicat al diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear, amb el Centre d'Imatge Mèdica Digital (CIMD), especialitzat en el desenvolupament de programes i serveis relacionats amb el diagnòstic, emmagatzemament i transferència d'imatge mèdica digital.
  • CETIR Grup Mèdic, centre clínic privat dedicat al diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear.
  • INNOPRO, empresa especialitzada en desenvolupar projectes d'innovació i transferència tecnològica.
  • Universitat Pompeu Fabra, amb CISTIB, un grup d'investigació en imatge computacional i tecnologies de simulació en biomedicina.

El software desenvolupat per VERTEX reconstrueix la imatge 2D facilitada per l'aparell DXA, en una projecció 3D (3 dimensions) que suposa importants avenços:

  • Un diagnòstic més precís que permet preveure amb major exactitud el risc de fractura.
  • Un tractament més adequat per a cada cas, amb la conseqüent millora de la qualitat de vida del pacient.
  • Importants estalvis per a la les institucions sanitàries públiques i privades pel fet de tractar cada pacient de forma personalitzada.
  • En relació a les tècniques utilitzades actualment per a la predicció del risc de fractura i osteoporosi, disminueix la dosi de radiació que ha de rebre el pacient.

Està previst que durant el segon semestre del 2013 es comenci a instal·lar i validar el software de predicció en quatre centres clínics catalans.


Per a més informació:
Gabinet de Comunicació Parc Taulí
Tel. 937 458 380
ccc@tauli.cat

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 16/08/2018