Comunicat de La Unió sobre l’estudi sociolingüístic realitzat a diferents centres sanitaris en base als historials clínics

Comunicat de La Unió sobre l’estudi sociolingüístic realitzat a diferents centres sanitaris en base als historials clínics
Del 10/01/2006 al 16/07/2099
En referència a la informació publicada en data d'avui a El Mundo del Siglo XXI referent a l'accés de l'administració catalana a 846 historials clínics en el marc d'un estudi sociolingüístic en els centres sanitaris, la Unió Catalana d'Hospitals, Associació d'Entitats Sanitàries i Socials, vol manifestar el que segueix:
Article d'El Mundo criticant el control de l'ús del català dels metges per part de la Generalitat a través de les històries clíniques.
1.- Els centres integrants de la Unió Catalana d'Hospitals que han participat en aquest estudi (Sant Pau, Sant Rafel, Sagrat Cor, Corporació Clínic –Hospital Clínic i Maternitat -, Clínica Plató i Consorci Sanitari Integral) han donat resposta a un requeriment de l'Administració catalana d'obligat compliment fet a través de l'Institut de Sociolingüística Catalana depenent de la Direcció General de Política Lingüística.
2.- En aquest requeriment, s'informava de l'acord de col·laboració entre el Departament de Sanitat i Seguretat Social (actualment Salut), el Departament de Cultura i el Consorci Sanitari de Barcelona per elaborar un “estudi sociolingüístic”. El mateix requeriment demanava per dur a terme l'estudi la recollida d'informació “in situ” d'historials clínics iniciats l'any 2003, i s'explicitava que “el protocol d'aquest estudi garanteix el secret estadístic de les dades registrades”.
3.- Els centres esmentats van donar resposta al requeriment amb la garantia aportada per la pròpia administració, tal i com s'apunta en l'epígraf 2 d'aquest comunicat , de que tota la informació facilitada seria tractada d'acord amb els protocols de confidencialitat i secret professional i sempre d'acord amb la legislació vigent (estatal i autonòmica) sobre protecció de dades personals. A més a més, els centres van aplicar també les seves pròpies garanties de confidencialitat, derivades del Codi Tipus o bé dels propis protocols de funcionament de cada centre pel que fa referència a la confidencialitat de les dades de caràcter personal.
4.- La preocupació per la protecció de dades de caràcter personal ha estat una constant dels centres sanitaris catalans i, en especial, d'aquells que pertanyen a la Unió . En aquest sentit, val la pena recordar que entre els nombrosos esforços duts a terme en aquest àmbit, ha de destacar-se la creació del Codi Tipus: el reglament que els centres de la UCH s'autoimposen per garantir el dret que la persona té davant les entitats proveïdores de serveis sanitaris de ser informat de tot allò referent a les seves dades I l'ús que, dins el marc de la Llei de protecció de dades, se'n pot fer. El Codi Tipus ha esdevingut un conjunt de normes deontològiques que garantitzen que els centres no només vetllen per la salut de les persones sinó també per la confidencialitat en tot allò que fa referència a la seva història clínica, sigui en el suport que sigui.
5.- Per acabar, la Unió ratifica un cop més –en nom de tots els seus associats- el seu ferm compromís en la defensa de la privacitat de les dades de caràcter personal en els centres sanitaris i amb el correcte ús que, d'acord amb la legislació vigent, pugui derivar-se'n.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/07/2018