El finançament de la sanitat és també un motor econòmic

El finançament de la sanitat és també un motor econòmic
Del 08/09/2005 al 16/07/2006
Un estudi presentat per La Unió vol evidenciar la contribució del sector sanitari a la riquesa de país i la seva importància com a sector econòmic

Barcelona, 08 de setembre de 2005.- La Unió ha presentat avui l'estudi “La Provisió de serveis sanitaris com a sector econòmic creador de riquesa” promogut conjuntament per Foment del Treball Nacional i la Cambra de Comerç de Barcelona. L'estudi, és una exhaustiva radiografia del sector sanitari d'utilització pública (centres concertats i de titularitat pública) i permet concloure que aquest és un dels sectors econòmics més importants del país i que juga un paper clau en el creixement i la creació de riquesa. “El que pretenem amb aquest estudi és posar de manifest que invertir diners ens Sanitat no és un pou sense fons que empobreix el país”, afirma el doctor Boi Ruiz, director general de La Unió.

L'estudi, que ha estat presentat a la seu de Foment del Treball Nacional per Joan Rosell , president de Foment, Miquel Valls , president de la Cambra de Comerç, Feliu Sucarrats i Boi Ruiz , respectivament president i director general de la Unió, posa de manifest que el sector hospitalari és el segon en nivell d'ocupació amb un total de 56.815 persones (1,30% de la població activa) i el vuitè per nivell de facturació amb 3.018.151 milers d'euros (aquestes dades s'han extret agrupant les 20 primeres empreses de cadascun dels sectors). “Des de La Unió trobem a faltar que es considerin tots aquests factors a l'hora de discutir sobre el dèficit sanitari a Catalunya i Espanya, ja que es dóna la sensació als ciutadans de que invertir en Sanitat és únicament més despesa quan és tot al contrari” , afegeix el doctor Boi Ruiz, de La Unió.

Malgrat aquesta importància estratègica del sector com a motor econòmic, la despesa s'ha reduït no seguint el mateix creixement que el PIB a Catalunya 0,5 punts en nou anys, i actualment és 1,2 punts inferior a la resta d'Espanya i 2,3 punts inferior a la resta de països de l'entorn europeu. De fet, l'estudi també posa de manifest l'esforç financer que els centres hospitalaris es veuen obligats a fer afrontant cada exercici un 15% de les seves necessitats a través de l'endeutament.

L'estudi, entre d'altres xifres i comparatives, explica també quina és la destinació que es dona a cada euro en despesa sanitària. Així doncs, per cada euro destinat al sector 0,10% cèntims retornen a l'administració via impostos; 0,14 cèntims també retornen a l'administració en concepte d'aportacions a la seguretat social; 0,35 cèntims es destinen al pagament de sous i salaris (aquest és un sector intensiu) i 0,42 cèntims es destinen a la compra de bens i serveis necessaris per dur a terme l'activitat.

De fet, dins del sector hospitalari, els hospitals de la xarxa d'utilització reverteixen al sistema més del 100% de la seva facturació (3.234M/€.) i són creadors de riquesa en altres sectors mitjançant la compra de serveis a altres empreses (1404 M/€.). Aquesta despesa suporta malauradament un IVA no recuperable per als hospitals i que la Unió proposa revisar.

Un dels elements més interessants que posa de relleu l'estudi és l'aportació patrimonial del sector concertat al sector, fet propi de Catalunya. D'aquesta manera, cal assenyalar que el sector concertat ha capitalitzat el 60% del sistema sanitari públic aportant 630 milions d'euros i que la inversió en actius fixos ascendeix a 1.030 milions d'euros, la qual cosa representa el 82% de tot el sector.

De fet, comparant l'aportació patrimonial amb l'immobilitza't fix, s'observa que cada euro aportat patrimonialment pel sector gestionat sota dret mercantil s'ha transformat en 1,6 euros d'inversió d'immobilitzat fix. En el cas del sector gestionat sota dret administratiu aquesta xifra només ha estat de 0,5 euros, fet que objectiva entre d'altres la reforma encetada de l'ICS.

L'estudi també aporta dades comparatives sobre la dotació de llits sanitaris a Catalunya, que és similar a la de Suècia i Finlàndia però inferior en un 4% a la dotació espanyola; dades comparatives sobre l'estada mitja dels pacients en els centres hospitalaris o dades comparatives sobre la productivitat dels llits hospitalaris.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 23/07/2018