Els motius de vaga no són sindicals ni retributius sinó que evidencien la necessitat d’un debat sobre el reconeixement del paper del metge

Els motius de vaga no són sindicals ni retributius sinó que evidencien la necessitat d’un debat sobre el reconeixement del paper del metge
Del 15/03/2006 al 16/07/2006
Segons les patronales La Unió i Consorci, que consideren que una previsible vaga de metges és legítima però no ètica
  • Aquesta vaga no està relacionada amb el procés de negociació del conveni de la XHUP (Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública) que afecta als metges que exerceixen en l'àmbit dels hospitals concertats
  • Les reivindicacions de caràcter laboral dels facultatius ja estan contemplades en les propostes patronals al conveni de la XHUP, fins i tot, superant les condicions dels metges dels hospitals de l'Institut Català de la Salut en l'equiparació dels metges i assolint així la seva reinvindicació històrica.
  • Les patronals han avançat les seves propostes econòmiques donada l'avançada negociació amb el Servei Català de la Salut respecte el compromís de millorar les tarifes per fer efectives les millores retributives en els centres concertats

Barcelona, 15 de març 2006 -. Davant la no admissió per part del Departament de Treball de la vaga de metges convocada pel Sindicat de Metges de Catalunya , La Unió i el Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS) consideren que la formulació de la mateixa era incorrecte i que si el sindicat continuava amb la convocatòria de vaga no hi havia motius per a la mateixa en els termes plantejats.

Per a La Unió i el CAPSS , la qüestió de fons és la necessitat d'un debat sobre el reconeixement del metge dins del sistema sanitari públic, ja que en aquests moments aquest col·lectiu sent que la seva professió no està apreciada i la seva funció social no està prou reconeguda tant per part del ciutadà com dels gestors i l'Administració.

Per a les entitats patronals, és necessari renovar el pacte entre el metge i el pacient així com incorporar un nou pacte entre el metge i el sistema públic, que l'ha de contemplar no només com un recurs.

En aquest sentit, les associacions patronals demanen la implicació dels col·legis professionals de metges com a via per assolir els seus plantejaments i opinen que la via sindical, tot i que ben intencionada, no és la més adequada.

Segons les organitzacions patronals, els motius de vaga malgrat que legítims no són ètics ni se sustenten sobre requeriments laborals ni retributius. El conveni que s'està negociant i que afecta els metges que exerceixen en l'àmbit dels hospitals concertats supera les condicions laborals dels metges que treballen per a l'Institut Català de la Salut .

Les patronals estan disposades a assumir i a avançar els costos econòmics de les seves propostes perquè tot apunta que l'Administració farà formal el seu compromís de donar la injecció econòmica sol·licitada de 220 milions d'euros al sector concertat que permetria també cercar l'equiparació dels professionals del sector sociosanitari i de l'atenció a la salut mental.

Les patronals lamenten que amb les expectatives generades amb la millora del finançament de la sanitat catalana i amb la voluntat expressada d'una homologació de les condicions laborals, la situació d'avui sigui de frustració i desencís.

Assolit per les patronals un acord marc per tot el sector sanitari d'utilització pública i amb la proposta realitzada a dia d'avui en l'àmbit del conveni col·lectiu de la xarxa sanitària d'utilització pública no sembla raonable el resultat obtingut.

Consideren que aquesta realitat ha de fer assumir a tots els actors implicats que no ho hem fet prou bé en el veritable interès dels professionals.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 18/09/2018