La reducció del tipus d’IVA suportat pels centres hospitalaris catalans suposaria un estalvi de 67,5 milions d’euros anuals

La reducció del tipus d’IVA suportat pels centres hospitalaris catalans suposaria un estalvi de 67,5 milions d’euros anuals
Del 02/09/2005 al 16/07/2006
· Les dades són d'un estudi que ha elaborat la pròpia Unió amb l'objectiu de col·laborar en la millora del finançament i la reducció del dèficit sanitari

· L'opció més avantatjosa pels centres hospitalaris i, de retruc, per la gestió econòmica del sistema és l'aplicació d'un tipus reduït o superreduït del 7% o 4% en el subministrament de béns i serveis als centres i entitats sanitàries
Barcelona, 02 de setembre de 2005.- Un estudi elaborat per La Unió posa de manifest que una modificació de la legislació pel que fa referència al tipus d'IVA suportat pels centres hospitalaris en la compra de béns i serveis suposaria un estalvi anual de 67.500.000€ anuals, l'equivalent al 10% del dèficit anual de la sanitat catalana. Aquesta és una proposta que La Unió fa pública en un moment com l'actual, en que el Govern Central acaba de presentar una proposta per millorar el finançament sanitari.

Aquests 67.500.000€ és l'estalvi que es derivaria si el legislador acceptés la substitució del tipus d'IVA actual per un tipus reduït o bé superreduït del 7% o bé el 4% en el subministrament de béns i serveis vinculats a l'activitat sanitària per part de tercers. Aquest estalvi de 67.500.000 € inclou tots els centres de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP), és a dir, els centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i també tots els centres concertats. La Unió està actualment ampliant l'estudi per incloure també en el mateix la resta de centres de caràcter sanitari i sociosanitari, amb la qual cosa la xifra final serà molt superior.

La problemàtica actual al voltant de l'IVA se centra en el fet que les activitats que duen a terme les entitats hospitalàries estan exemptes d'IVA i, per tant, aquestes entitats no poden recuperar les quantitats que paguen per aquest impost en la compra de béns i serveis que necessiten per dur a terme la seva activitat. Aquest marc legal genera un sobrecost que en molts casos s'eleva al 16%, percentatge que es correspon amb el tipus d'IVA que mantenen la majoria de productes i serveis.

La modificació legislativa que proposa La Unió, a més de reduir un 10% el dèficit sanitari que any rere any es genera a Catalunya, permetria una millor gestió dels recursos per part tots els centres de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública. L'estudi que ha desenvolupat La Unió estudia altres alternatives, però de totes elles la més eficaç és la d'aplicar un tipus d'IVA reduït o superreduït en la compra de bens i serveis per desenvolupar l'activitat hospitalària. Tanmateix, aquesta alternativa té un avantatge addicional, ja que a la normativa espanyola ja s'han aplicat mesures similars a la que es proposa en el cas de les vivendes de protecció oficial, per exemple.

El Director General de La Unió, Boi Ruiz, ha comentat que “seria oportú que, en un moment com l'actual on el tema del dèficit i el finançament sanitari està sobre la taula i on el govern ha decidit pujar els impostos, es tinguessin en compte aportacions serioses que, com aquesta, proposen solucions que representen una reducció molt important del percentatge del dèficit sanitari” .
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 21/09/2018