La Unió aposta perquè els sectors sanitari i social facin créixer el PIB català i insisteix en un model de convivència públic-privat

La Unió aposta perquè els sectors sanitari i social facin créixer el PIB català i insisteix en un model de convivència públic-privat
Del 20/10/2009 al 22/10/2011

Althaia, l'associat de referència a la comarca, compta amb més de 1.800 professionals i genera més de 26.000 altes hospitalàries anuals.

Sant Fruitós del Bages, 20/10/09- La Unió és una associació empresarial d'entitats que presten serveis sanitaris i socials amb 105 associats que sumen més de 380 centres i generen més de 45.000 llocs de treball a tot Catalunya. La Primera jornada associativa de La Unió té com a objectiu compartir el Pla Estratègic 2010-2015 amb els associats.

Des de la seva creació el 1975, La Unió ha mantingut la coherència amb els valors inicials i ha anat evolucionant en representativitat i professionalitat d'acord amb els canvis d'entorn. Els valors bàsics que defensa l'entitat són el model de convivència públic-privat i la professionalització del sector. Pel que fa al model de convivència, es tracta d'un model de gestió de serveis públics (basat en una administració que acredita, planifica, avalua i contracta serveis) i una xarxa d'entitats de serveis professionalitzada que aporta recursos, know-how i arrelament territorial.

Davant l'actual entorn assistencial, econòmic, social i polític, La Unió revisa i renova el compromís amb la missió, valors i objectius estratègics per donar resposta als nous reptes mirant el futur. Les línies clau a les que l'associació ha de donar resposta són: promoure els sectors sanitari i social com a motors econòmics que ajudin a créixer el PIB de Catalunya ; encaixar les polítiques i els serveis sanitaris i socials per afavorir el treball en xarx a en el territori (treball en xarxa entre entitats d'un mateix territori); afavorir les aliances estratègiques i partenariats públic-privat per impulsar el creixement i la innovació en gestió; nous models de gestió assistencial vinculats a noves necessitats i a noves tecnologies, fonamentalment vinculats al desplegament de les TIC's; i adaptació als canvis en el mercat laboral i en les expectatives als ciutadans.

En aquest entorn, el paper del sector sanitari i social i les empreses del sector és la clau per a la reconversió del creixement econòmic, empresarial i de cohesió social, tant a nivell de l'àmbit local com en el conjunt de Catalunya.

A partir de 2009, La Unió celebrarà anualment una jornada associativa fora de Barcelona, on hi té la seu, amb l'objectiu d'enfortir i donar projecció als projectes dels membres associats arreu del país.

El Bages ha tingut històricament, i des dels inicis d'aquesta organització empresarial, un paper destacat a la Unió Catalana d'Hospitals, amb una presència ac tiva dels diferents hospitals que hi hagut a la comarca i que actualment formen part de la Fundació Althaia .

Althaia és actualment referent assistencial de la Catalunya Central amb una plantilla que supera els 1.800 professionals i una activitat amb més de 26.000 altes hospitalàries, gairebé 220.000 consultes externes i prop de 20.000 visites urgents. Amb el nou projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Joan de Déu es reafirma com un dels principals motors econòmics de la comarca.

A tot el territori, La Unió promou un pacte per a la sostenibilitat del sector sanitari i social com a motor econòmic que va més enllà d'un pacte polític. Aquest pacte gira al voltant de diversos actors: ciutadans (s'ha de promoure un ús responsable del sistema i evitar l'abús); administració i polítics (la gestió sanitària i social pública ha de tenir la mirada posada més enllà d'una legislatura i ha d'estar fora de la picabaralla política) i empreses (gestors i col·laboradors han de fer un ús racional dels recursos i donar valor a la professionalització de la gestió).

El 2008, l'associació empresarial va firmar un pacte per a la sostenibilitat del sistema en aquest sentit amb Foment Nacional del Treball, FEPIME, la Federació de Mutualitats de Catalunya, FENIN, Fòrum de Salut Mental i el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona. El pacte constava de 8 mesures: situar les expectatives dels ciutadans en el marc del finançament disponible; vincular l'increment dels costos salarials a la millora de la productivitat; aprofundir en l'empresarialització de la gestió dels recursos; assignar els recursos econòmics disponibles amb transparència afavorint una xarxa professionalitzada de centres basada en l'acreditació i solvència; afavorir un ús responsable del sistema, afavorir el tractament fiscal favorable de la despesa sanitària i social pagada directament pels usuaris i l'assegurament privat; establir al sector sanitari i al sector social un marc estable per als proveïdors de béns i serveis; contemplar el Sector Salut i d'Atenció a la Dependència també com a sectors dinàmics de l'economia productiva (valor afegit, capacitat d'arrossegament, generació d'ocupació..) i com a sectors socialment estratègics a l'hora d'establir les polítiques.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 23/06/2018