La Unió considera que no hi ha voluntat negociadora per part del Sindicat en no mantenir els principis d’acord

La Unió considera que no hi ha voluntat negociadora per part del Sindicat en no mantenir els principis d’acord
Del 26/04/2006 al 16/07/2006
Davant la vaga mantinguda per Metges de Catalunya
Els punts d'aproximació que havien permès un inici d'acord eren la creació del Consell de la Professió Mèdica de Catalunya com un fòrum de participació i a possibilitat d'incorporar alguns ajustos en els termes acordats en el preacord del conveni de la XHUP

Barcelona, 26 d'abril de 2006-. La Unió Catalana d'Hospitals vol manifestar el seu desencís i malestar davant el resultat final de la intensa jornada de negociacions entre Metges de Catalunya, l'Administració sanitària, l'Institut Català de Salut i CAPSS. Les negociacions mantingudes ahir tenien com a objectiu tractar de donar una sortida satisfactòria a les reivindicacions plantejades pel Sindicat que permetés deixar sense efecte la convocatòria de vaga prevista per avui i demà a tot el territori.

Les negociacions no es van tirar endavant, ja que els punts d'aproximació que havien estat assolits per totes les parts negociadores no es van mantenir, finalment, per part del Sindicat de Metges de Catalunya tot i havent-les acceptat en un inici.

Aquests punts d'aproximació inicial d'acord eren, d'una banda, la creació del Consell de la professió mèdica de Catalunya i, de l'altra, la possibilitat d'incorporar alguns ajustos en els termes acordats en el preacord del Conveni de la XHUP (Xarxa d'Hospitals d'Utilització Pública), signat el passat 27 de març mitjançant una reunió de la Comissió negociadora del conveni, a realitzar demà dijous dia 27.

El Consell de la Professió Mèdica es definia com a un fòrum de participació i consideració del temes de la professió i de la influència d'aquests temes en l'exercici professional mitjançant la constitució de dues comissions de treball de caràcter permanent.

La Unió lamenta, en especial, que després de l'esforç negociador de totes les parts i de manifestar-se que els punts d'aproximació es podien considerar suficients, l'organització sindical expressés la impossibilitat de desconvocar el conflicte sota l'argument que la premura de temps ho feia impossible tècnicament, en no poder reunir-se el comitè de vaga i prendre formalment la petició, així com pel fet de posar sobre la taula noves peticions que desvirtuaven el contingut dels acords assolits que feien possible la solució del conflicte.

En aquests moments, la Unió Catalana d'Hospitals dóna la negociació per suspesa en valorar que no existeix una voluntat negociadora per part de la organització Metges de Catalunya que tingui per objecte la desactivació real del conflicte plantejat i, en tot cas, es remet als possibles avenços que es puguin produir en les reunions negociadores amb el conjunt de tots els sindicats presents en els processos de negociació.

Finalment, la patronal lamenta profundament els perjudicis que, aquesta aturada i la que es pugui produir en els propers dies, puguin causar als ciutadans i a les seves necessitats assistencials, tot reiterant el compromís de la Unió Catalana d'Hospitals i, sobretot, de les seves entitats associades, en posar tots els mitjans possibles per minimitzar els efectes i molèsties d'aquest conflicte.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/07/2018