La Unió defensa la voluntat de permanència del sector concertat des de la legitimitat de la iniciativa privada en el sector públic

La Unió defensa la voluntat de permanència del sector concertat des de la legitimitat de la iniciativa privada en el sector públic
Del 24/04/2006 al 16/07/2006
La patronal ha fet entrega a diverses organitzacions d'unes distincions en reconeixement a seva contribució al sistema sanitari

Barcelona, 24 d'abril de 2006-. En el marc de l'Assemblea General, la Unió Catalana d'Hospitals ha fet balanç de la seva activitat durant més de tres dècades defensant el model sanitari català. Els seus membres coincideixen en continuar defensant el sector sanitari concertat català des de la legitimitat de la iniciativa privada en el sector públic, sense afany de substituir-lo.

Com a principals reptes de futur, la Unió es fixa diferents aspectes a assolir:

·El sector sanitari com a generador de riquesa econòmica. (Segons un estudi realitzat per l'organització patronal, la sanitat ja és el tercer motor econòmic al nostre país)

·Fer de les entitats associades i centres, l'espai desitjable per l'exercici professional trencant els paradigmes vigents de laboralització en les millors condicions possibles i substituint-lo per un de nou, el del professionalisme exercit amb autonomia, responsabilitat i mereixedor de reconeixement.

·Trobar el valor comú del sistema a fi que tots els que l'integren tinguin el sentiment de pertinença al sistema sanitari públic a l'hora que el sentiment de pertinença a la seva entitat.

·Legitimar les polítiques de gestió de les organitzacions i centres en els resultats clínics i econòmics obtinguts.

·Fer dels centres i els seus òrgans de govern espais lliures de la legítima confrontació política.

·Defensar el sector privat, en convivència amb el concertat i el públic, per la seva contribució als resultats de salut del país. I per la seva disposició si s'escau a contribuir a la prestació de serveis públics.

·Mecanismes de control públic de la gestió que superin els mecanismes vigents d'intervenció administrativa.

·Reafirmar la voluntat de pervivència i compromís de la societat civil catalana i dels seus agents en l'atenció sanitària i en l'atenció a la dependència, amb els ciutadans.

La Unió també ha reconegut diverses organitzacions per la seva contribució al sistema sanitari català: Associació Catalana de Municipis; Coordinadora Catalana de Fundacions; Església i ordres religioses; Institut Català de Salut; Federació de Municipis i Foment-FEPIME.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/07/2018