La Unió presenta una Guia de prevenció de violència i assetjament als centres d’atenció a la dependència

La Unió presenta una Guia de prevenció de violència i assetjament als centres d’atenció a la dependència
Dijous 23/10/2014
Aquest document dóna continuïtat a la “Guia de prevenció de la violència i de l'assetjament al centre de treball en el sector sanitari”, editada el 2013 per l'associació empresarial

La Unió ha elaborat una Guia de prevenció de violència i assetjament als centres d'atenció a la dependència amb l'objectiu de protegir la integritat física i psicològica dels professionals. Gran part de les agressions són verbals i/o psicològiques, però en alguns casos tenen un component físic. Aquesta nova guia dóna continuïtat a la “Guia de prevenció de la violència i de l'assetjament al centre de treball en el sector sanitari”, editada el 2013 per l'associació empresarial amb l'objectiu d'aportar material de suport dirigit específicament a les entitats del sector sanitari. Aquest any, s'ha incidit en les necessitats concretes del sector d'atenció a la dependència.

Aquesta guia, realitzada per una comissió d'experts del sector, dibuixa diferents situacions de violència o incidents en els quals pot estar implicat un professional (agressions físiques, verbals o psicològiques) i estableix tres protocols orientats a prevenir, detectar i fer front a possibles situacions de violència procedent d'usuaris cap a professionals, actuar davant d'una situació d'agressió verbal i/o física entre treballadors o d'assetjament entre el personal del centre. Aquests protocols estan dissenyats a partir de l'estàndard d'una institució jerarquitzada i que compti amb una estructura de comandament, una direcció de recursos humans i un servei de prevenció. Els protocols s'acompanyen d'un seguit de recomanacions comunes a les diferents situacions descrites.

Prevenir la violència i l'assetjament als centres és important perquè:

  • Els comportaments violents, en qualsevol de les seves manifestacions, poden suposar un important risc per a la salut, tant dels professionals com dels pacients. Per això és necessari dotar els centres de mesures que els permetin prevenir-los i donar pautes d'actuació en cas que es produeixin. En aquest sentit, la Guia de prevenció elaborada per La Unió vol contribuir al fet que tots els centres d'atenció a la dependència puguin articular actuacions orientades a prevenir, tractar, gestionar, minimitzar i evitar les conseqüències de la violència dirigida als professionals en el seu lloc de treball.
  • La violència laboral afecta les organitzacions a través de l'absentisme, les rotacions o les baixes. Així mateix, influeix en la motivació i en la implicació dels professionals, provoca descensos en el seu rendiment i, en conjunt, té efectes en la competitivitat de la institució. A més, segons els experts, les agressions són motiu d'accidents laborals i d'estrès, de manera que afecten tant al benestar dels professionals com a l'eficiència de les institucions i poden provocar una disminució en la qualitat dels serveis que es presten als ciutadans.

La Guia es distribuirà entre les entitats associades i ja està disponible a la pàgina web de La Unió. Aquí trobareu l'enllaç per consultar a la Guia de prevenció de la violència i de l'assetjament al centre de treball en l'àmbit de la dependència.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF 2017 - Full memberCreu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 14/12/2017