La Unió signa un acord de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per a la millora de la gestió dels residus dels seus centres associats

La Unió signa un acord de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per a la millora de la gestió dels residus dels seus centres associats
Del 30/01/2006 al 16/07/2006
L'objectiu de La Unió és fomentar la cultura de millora de gestió de residus entre els seus associats i vetllar pel compliment de la normativa ambiental
Barcelona, 30 de enero de 2006.- La Unió ha signat avui un acord de cooperació amb l'Ajuntament de Barcelona en matèria de gestió ambiental i foment del sistema de recollida selectiva de residus, en el marc de l'Acord Cívic per a una Barcelona Neta, Ordenada i Sostenible. L'acord s'ha rubricat avui a l'Ajuntament de Barcelona, amb Feliu Sucarrats i Boi Ruiz, en la condició de president i director general de la Unió Catalana d'Hospitals respectivament, i del senyor Francesc Narváez, regidor de Serveis Urbans i Manteniment , en representació de l'Ajuntament de Barcelona.

Amb aquest acord, La Unió vol fomentar entre els seus associats la cultura de millora en la gestió dels residus sanitaris i no sanitaris que produeixen els centres, i evidenciar el compromís de l'entitat i, per tant, del conjunt dels seus socis, de vetllar pel compliment de la normativa ambiental vigent, és a dir, la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus de Catalunya i la seva modificació per la Llei 15/2003, de 13 de juny, l'ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona, el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris, i la Llei 11/1997 d'envasos i residus d'envasos.

La Unió també assumeix el compromís que tots els seus associats presentin la Declaració de residus municipals comercials per tal de poder ificar els centres dins les categories de petits, mitjans, importants i grans generadors de residus.

L'àmbit d'aplicació d'aquest acord s'exten a totes aquelles entitats associades a La Unió amb seu a la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament incentivarà totes les entitats que s'adhereixin a la subscripció de l'acord amb una reducció del 10% de les quotes resultants de les tarifes del servei de recollida de residus , així com amb bonificacions del 50% sobre el preu de tarifa del servei dels punts verds (fins el 100% en el cas d'entitats sense ànim de lucre). El període d'aplicació és l'any 2006 prorrogable al 2007.

La Unió Catalana d'Hospitals és l'associació empresarial de referència de les entitats sanitàries i socials de Catalunya, amb més de noranta associats. Entre els seus objectius principals està assegurar, mitjançant la gestió empresarial eficient i un servei de qualitat, la sostenibilitat econòmica de les entitats prestadores de serveis sanitaris i socials, tant en el sector públic com en el privat.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 23/03/2018