La Unió valora positivament l’aprovació d’avui de l’avantprojecte de llei d’autonomia personal en el Consell de Ministres

La Unió valora positivament l’aprovació d’avui de l’avantprojecte de llei d’autonomia personal en el Consell de Ministres
Del 23/12/2005 al 16/07/2099
Qualifica el text aprovat avui de pas endavant ja que defineix un catàleg de prestacions per les persones dependents com un dret universal equiparable a la sanitat o l'ensenyament

Barcelona, 23 de desembre 2005.- La Unió valora positivament l'aprovació avui de l'avantprojecte de llei d'autonomia personal en el Consell de Ministres. Per La Unió aquest és un pas endavant, sobretot perquè defineix i sistematitza una sèrie de prestacions que requereixen les persones dependents i que a partir d'ara tindran rang de dret públic i universal, equiparable a la sanitat o l'ensenyament.

No obstant, La Unió considera que qualsevol legislació requereix una assignació de recursos per ser efectiva i poder ser valorada en la seva totalitat. En aquest sentit, la legislació sobre la dependència, -que segons estimacions del propi govern requerirà per ser posada en marxa un pressupost que equivaldrà al 1% del PIB- encara no ha detallat a través de quina via s'assignaran els recursos i el finançament que faran possible totes aquestes noves prestacions, ja que de moment només s'apunten criteris generals (aportacions dels propis beneficiaris dels serveis en funció de la seva renda, 50% administració de l'estat i 50% d'altres administracions).

Per La Unió també és destacable el fet que aquesta norma legisla sobre competències que, en la major part, estan transferides a les C.A. En aquest sentit, des de La Unió s'entén que és molt important veure com es complementa el text aprovat pel Govern de l'Estat amb el que està elaborant actualment el Govern de la Generalitat a través de la Conselleria de Benestar Social. Per La Unió és molt important que els texts siguin complementaris i que s'evitin els riscos de contradicció (per exemple en qui fixarà els barems per definir els nivells de dependència i les seves valoracions).

La patronal del sector sanitari i sociosanitari concertat català també considera que el període d'implementació d'aquesta normativa, prevista pel període 2007-2015, és excessivament ampli. Malgrat entendre la complexitat de posar en marxa un Sistema Nacional de Dependència, La Unió considera que aquest període hauria d'haver estat molt més curt perquè la majoria de situacions de dependència no poden esperar durant vuit anys per veure's solucionades.

Un dels aspectes que més preocupa La Unió, és que en el posterior desenvolupament de la normativa, es tingui en compte que, només a través d'un bon sistema de concerts amb els centres i entitats d'iniciativa privada que ja presten serveis d'atenció a la dependència, serà possible donar serveis de qualitat de manera ràpida i sostenible.

En aquest sentit, La Unió ha tornat a reiterar que les situacions de Dependència no admeten dilacions en la seva solució, i que per tant és imprescindible que administració i entitats i empreses privades col·laborin conjuntament en benefici del ciutadà.

Fins ara, el sector privat d'utilització pública que presta serveis a les persones dependents (centres concertats) han fet un gran esforç, sobretot a Catalunya, ja que l'administració només cobreix el 70% del cost total dels diferents serveis vinculats a la dependència. Aquest fet, perllongat en el temps, ha situat el sector en una situació difícil. La Unió entén que la nova normativa (l'estatal i també l'autonòmica quan sigui una realitat) han de fer possible una solució a aquest problema perquè només a través d'una bona xarxa privada d'utilització pública es pot garantir la prestació de serveis que les persones dependents requereixen.

Com a dada que reflecteix la importància del sector de la dependència al Principat, apuntar que 30% de les places de llarga durada (50.000) es troben a Catalunya. El percentatge és encara més gran si s'aplica a d'altres serveis de la dependència (teleassistència, vivendes tutelades, etc). Catalunya té actualment més d'un milió de persones més grans de 65 anys, d'aquestes un 21% (227.000) tenen algun grau de dependència.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 23/07/2018