Nota conjunta del sistema sanitari: Compromesos en la defensa del sistema sanitari i social català

Nota conjunta del sistema sanitari: Compromesos en la defensa del sistema sanitari i social català
Del 11/11/2011 al 21/11/2013

Apel·lació als partits polítics a preservar la confiança en el sistema sanitari i social del nostre país

Davant de la duresa de la situació econòmica, la majoria d'agents del sistema sanitari i social estem compromesos a buscar fórmules que contribueixin a la seva sostenibilitat present i futura preservant i potenciant les quotes d'eficiència i qualitat que li són pròpies i que l'han situat com un referent per a altres països del nostre entorn. Així mateix, com a sector és un important motor de l'economia productiva i un factor clau de cohesió social.

En l'actual situació, la majoria dels centres sanitaris i socials i dels seus professionals també estan fent un esforç amb altes dosis de rigor, responsabilitat i generositat per contribuir a mantenir i millorar el sistema.

Destaquem també les enquestes que es fan regularment sobre el sistema sanitari i social, les quals posen de manifest l'alt grau de confiança i de satisfacció dels ciutadans envers els centres i els seus professionals.

Per aquest motiu, demanem que durant les campanyes electorals, el debat sobre la política sanitària i social se centri en propostes que girin al voltant de conservar i potenciar el sistema sanitari i social català com un exponent d'excel·lència i sostenibilitat tot mirant de salvaguardar la confiança dels ciutadans en el sistema.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF 2017 - Full memberCreu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/01/2018