Nota de premsa amb relació al Model de Cronicitat Avançada

Nota de premsa amb relació al Model de Cronicitat Avançada
Dilluns 29/09/2014

Amb relació a diverses opinions publicades sobre el Model de Cronicitat Avançada (MACA), La Unió vol manifestar el següent:

  • La seva sorpresa i malestar pel tractament que s'ha fet d'aquest model, que té com a objectiu millorar l'assistència de pacients crònics i amb una expectativa de supervivència limitada. El model es basa en la identificació precoç de la malaltia per tal d'adequar el problema de salut a la persona i a la seva pròpia voluntat, d'acord amb els seus valors i preferències.

En cap cas, l'objectiu és estigmatitzar aquests malalts o escatimar recursos, sinó oferir la millor assistència i acompanyar el malalt al final de la seva vida en les millors condicions terapèutiques i d'acord amb les seves decisions anticipades.

  • Per aquest model assistencial, Catalunya és reconeguda a nivell mundial. Fer un abordatge personalitzat de la malaltia adaptat a les pròpies circumstàncies i a la voluntat individual constitueix en si mateix un estàndard de qualitat. Aquesta iniciativa es fa per millorar l'assistència del malalt.

Per tant, insinuar el contrari és faltar a la veritat, no respectar aquest tipus de pacients i les seves famílies, posar en entredit la qualitat tècnica i humana de molts professionals, i fer un ús tendenciós d'un material tan sensible com és la salut, que hauria de quedar al marge de polèmiques interessades.

  • Aquest model s'ha fet des de l'Observatori QUALY, Centre Col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut per a Programes Públics de Cures Pal·liatives de l'Institut Català d'Oncologia, i seguint les recomanacions del Comitè de Bioètica de Catalunya en els aspectes ètics i deontològics. També ha estat avaluat pels comitès d'ètica assistencial de l'Hospital Universitari de Bellvitge, el Consorci Hospitalari de Terrassa, l'Hospital Sant Joan de Déu, l'Hospital de Sant Rafael i SARquavitae.
     
  • En el disseny d'aquest model han participat més 300 professionals assistencials i incorpora el consens i la revisió de la proposta del model d'intervenció assistencial, la guia d'implementació en el territori, els continguts dels plans d'intervenció individuals compartits i les recomanacions de bones pràctiques en la redacció dels plans d'intervenció.
     
  • Més del 90% de pacients i famílies veuen desitjable la planificació de decisions anticipades d'acord amb les seves preferències (volen fer-ho tres o quatre anys abans de la previsió del final de la vida; volen triar quin professional els acompanyarà en la Planificació de Decisions Anticipades; pressuposen la confidencialitat dels equips assistencials; i creuen que les seves opinions i preferències han de ser l'eix de les decisions clíniques).
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF 2017 - Full memberCreu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 11/12/2017