Vuit mesures per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari i social de Catalunya

Vuit mesures per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari i social de Catalunya
Del 30/10/2008 al 01/11/2008
Foment del Treball, Unió Catalana d'Hospitals, Fepime Catalunya, Fenin Catalunya i Federació de Mutualitats signen el document, que es manté obert a l'adhesió d'altres entitats.

30-10-08.- La seu de Foment del Treball ha acollit aquest matí la signatura d'una proposta de pacte que inclou fins a vuit mesures per a garantir la sostenibilitat del sistema sanitari i social de Catalunya. Les mesures que planteja el document signat han de servir, segons els promotors de la iniciativa, per garantir la continuïtat d'un sistema sanitari i social d'accés universal, equitatiu i de qualitat al marge de quin sigui l'escenari econòmic concret de cada moment.

En aquest sentit, totes les entitats signants (Foment del Treball, Unió Catalana d'Hospitals, Fepime Catalunya, Fenin Catalunya i Federació de Mutualitats) consideren encara més prioritari la posada en marxa de mesures concretes en un marc de crisi econòmica generalitzada i, en conseqüència, de limitació dels recursos disponibles.

El document signat, que resta obert a l'adhesió de noves entitats i organitzacions, planteja vuit mesures de necessària i urgent implementació:

1.- Situar les expectatives dels ciutadans en el marc del finançament disponible, condicionant tota nova prestació al suport pressupostari suficient.

2.- Vincular l'increment dels costos salarials del sector sanitari i social a la millora de la productivitat, assegurar l'estabilitat de les plantilles i el reconeixement professional.

3.- Aprofundir en l'empresarialització de la gestió dels recursos públics com alternativa a l'administrativització.

4.- Assignació dels recursos econòmics disponibles amb transparència i valoració dels gestors per la seva professionalitat i resultats obtinguts, que han de tenir caràcter públic.

5.- Establiment de taxes d'utilització dels serveis assumibles i degudament regulades per promoure l'ús racional del medicament, l'ús de serveis sanitaris i socials i l'obtenció de la incapacitat temporal. En definitiva, fer partícip de la necessària corresponsabilitat també a la ciutadania.

6.- Afavorir el tractament fiscal favorable de la despesa sanitària i social pagada directament pels usuaris i per les assegurances privades.

7.- Establir als sectors sanitari i social un marc estable per als proveïdors de béns i serveis.

8.- Contemplar el sector salut i d'atenció a la dependència com a sectors dinàmics de l'economia productiva i com a sectors estratègics des del punt de vista social a l'hora d'establir les polítiques pressupostàries.

La proposta de pacte de mesures per a la sostenibilitat signat avui és, a criteri dels seus impulsors, un exercici de responsabilitat imprescindible que pretén allunyar la demagògia en el debat necessari i centrar la discussió en el conjunt de mesures concretes que, de manera inajornable, cal engegar per enfortir la viabilitat i perdurabilitat del sistema sanitari i social català.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 18/09/2018