Comunicació sobre els impagaments als usuaris de places col·laboradores

Comunicació sobre els impagaments als usuaris de places col·laboradores
Dimecres 08/02/2017

La Subdirecció General de Gestió de Recursos del Departament de Treball Afers Socials i Famílies ha fet arribar un comunicat respecte als impagaments dels usuaris ingressats en places col·laboradores. Segons aquest escrit, la gestió de reclamacions amb efectes retroactius a usuaris ingressats en centres col·laboradors (provocades generalment per canvis no comunicats en la situació econòmica de les persones o per dades incorrectes) està generant controvèrsia en el sector i ha provocat la necessitat per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies d'analitzar la situació i buscar una solució alternativa.

Els centres estan recaptant el copagament en nom del Departament i, a l'hora de produir-se una reclamació amb efectes retroactius, aquests centres es veuen perjudicats.

Mentre s'estigui buscant la solució, el Departament no involucrarà els centres col·laboradors en la gestió de la reclamació dels imports deguts sinó que s'anirà directament contra la persona usuària deutora.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/07/2018