Consell de Direcció del CatSalut

Consell de Direcció del CatSalut
Dilluns 05/06/2017
El passat 29 de maig, es va celebrar una reunió del Consell de Direcció del CatSalut, a la qual hi va assitir la directora general de La Unió, Helena Ris. Els principals temes tractats van ser:
  • Nova orientació del Servei Català de la Salut.
  • Aprovació dels paràmetres que han de regir la contractació per a l'any 2017 dels serveis d'Atenció primària, d'Atenció sociosanitària, d'Atenció psiquiàtrica i salut mental i d'Atenció hospitalària.
  • Presentació i aprovació de les següents clàusules dels contractes de prestació de serveis sanitaris: Clàusula de transparència i de confidencialitat.
  • Aprovació de la creació del Catàleg de tarifes d'aplicació als tractaments de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA) als hospitals del SISCAT.
  • Aprovació del model d'assignació pressupostària i de corresponsabilització en la gestió de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA) dels hospitals per a l'any 2017.
  • Aprovació del model d'assignació i de corresponsabilització en la gestió de la prestació farmacèutica de les àrees de gestió assistencial (AGA) per a l'any 2017 i resultats de la DMA 2017 de receptes mèdiques.
  • Aprovació de la proposta de modificació dels estatuts de les següents empreses públiques: Banc de Sang i Teixits i Institut Català d'Oncologia.
  • Aprovació de la proposta de ratificació del protocol subscrit el 19 de maig de 2017 per la Fundació Amancio Ortega Gaona (FAO), el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de la Salut (CatSalut), que té per objecte possibilitar la donació per la Fundació al CatSalut dels imports corresponents als costos d'actualització tecnològica i l'adquisició de nous acceleradors lineals, unitats de mamografia i diagnòstic d'última generació, i aprovació de l'acceptació pel CatSalut de la donació oferta per la Fundació, segons les condicions que estableix el protocol.
  • Ratificació dels convenis subscrits pel CatSalut des del 28 de març de 2017 fins el 29 de maig de 2017 i de la contractació de serveis assistencials, 2015, 2016 i 2017, signada entre el 17 de març i el 18 de maig de 2017.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/07/2018