Consell de direcció del CatSalut

Consell de direcció del CatSalut
Diumenge 16/07/2017

El passat 17 de juliol es va fer la Sessió extraordinària, conjunta i urgent del Consell de Salut de Catalunya i Consell de Direcció del CatSalut, en la qual hi va participar Ramon Massaguer, Vicepresident de la Junta Directiva de La Unió en representació del president, Enric Mangas i també hi va participar la directora general, Helena Ris. Els principals punts de l'ordre del dia tractats van ser: la presentació de la Memòria del Servei Català de la Salut 2016 i la informació sobre l'Estratègia Nacional d'Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC).

També es va celebrar la reunió del Consell de Direcció del CatSalut, a la qual també hi va assistir la directora general de La Unió. Els temes més destacats van ser:
-l'nforme del director del Servei Català de la Salut
-la modificació de l'Acord pel qual es modifica l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut i s'aprova el text refós de l'estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut, per incloure una nova funció a l'Àrea de Recursos Econòmics. 
-el contracte Programa SEM, SA 2017; la tarifa incrementa un 0,63% i s'incorpora el pressupost del transport sanitari no urgent.
-presentació de la proposta de modificació de la contractació d'activitat especialitzada per a la resolució de llistes d'espera per l'any 2017. S'accepta la proposta de La Unió i el CSC que la contraprestació econòmica fixa mensual passi del 60% al 70% en intervencions quirúrgiques.
-presentació de la contraprestació econòmica pels procediments realitzats en unitats de referència del sistema nacional de salut (CSUR) S'ha acceptat l'esmena de La Unió sobre el redactat per tal de clarificar un tema de facturació.
-presentació i aprovació,  de la proposta de derogació de l'Ordre SLT/55/2010, de 8 de febrer, per la qual es regula el Consell Assessor de Tractaments Farmacològics d'Alta Complexitat, entre d'altres.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/07/2018