Observatori de la cooperació publicoprivada en les polítiques sanitàries i socials

Observatori de la cooperació publicoprivada en les polítiques sanitàries i socials
Dimecres 18/01/2017

Dilluns 23 es reuneix el Jurat de l'Observatori de La Unió i ESADE que vol reconèixer experiències positives de Col·laboració Publicoprivada que es trobin en un estat madur de desenvolupament, és a dir, que hagin assolit els resultats previstos pels programes de política pública en els quals s'emmarquen. Es pretén cobrir tot l'espectre d'eines i modalitats de cooperació publicoprivada. Per tant les experiències s'han de poder incloure en alguna de les quatre tipologies que enumerem a continuació:

  • Compra de béns o serveis: una entitat pública compra, a un actor privat, bens o serveis que son inputs necessaris per a produir el servei públic.
  • Subcontractació i concessió de la producció dels serveis públics: una entitat pública delega (via compra o drets d'explotació), a un actor privat, la producció d'un servei públic.
  • El finançament privat de la inversió pública: un actor privat finança un equipament públic a canvi de la compra de serveis de manteniment, la concessió dels drets d'explotació o la subcontractació de la producció del servei públic.
  • Les aliances interorganitzatives: els agents públics i privats adopten formalment estratègies d'acció col∙laborativa, tot mantenint la independència entre ells. La col∙laboració pot estar formalitzada de moltes maneres

El jurat valorarà l'eficàcia, eficiència i innovació.

  • Eficàcia: el grau d'assoliment del objectiu públic
  • Eficiència: el grau d'assoliment del objectiu públic pels recursos invertits
  • Innovació: el grau d'innovació i creativitat

Podeu ampliar la informació sobre aquests reconeixements aquí

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF 2017 - Full memberCreu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 22/01/2018