Observatori de la cooperació publicoprivada en les polítiques sanitàries i socials

Observatori de la cooperació publicoprivada en les polítiques sanitàries i socials
Dimecres 18/01/2017

Dilluns 23 es reuneix el Jurat de l'Observatori de La Unió i ESADE que vol reconèixer experiències positives de Col·laboració Publicoprivada que es trobin en un estat madur de desenvolupament, és a dir, que hagin assolit els resultats previstos pels programes de política pública en els quals s'emmarquen. Es pretén cobrir tot l'espectre d'eines i modalitats de cooperació publicoprivada. Per tant les experiències s'han de poder incloure en alguna de les quatre tipologies que enumerem a continuació:

  • Compra de béns o serveis: una entitat pública compra, a un actor privat, bens o serveis que son inputs necessaris per a produir el servei públic.
  • Subcontractació i concessió de la producció dels serveis públics: una entitat pública delega (via compra o drets d'explotació), a un actor privat, la producció d'un servei públic.
  • El finançament privat de la inversió pública: un actor privat finança un equipament públic a canvi de la compra de serveis de manteniment, la concessió dels drets d'explotació o la subcontractació de la producció del servei públic.
  • Les aliances interorganitzatives: els agents públics i privats adopten formalment estratègies d'acció col∙laborativa, tot mantenint la independència entre ells. La col∙laboració pot estar formalitzada de moltes maneres

El jurat valorarà l'eficàcia, eficiència i innovació.

  • Eficàcia: el grau d'assoliment del objectiu públic
  • Eficiència: el grau d'assoliment del objectiu públic pels recursos invertits
  • Innovació: el grau d'innovació i creativitat

Podeu ampliar la informació sobre aquests reconeixements aquí

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 16/08/2018