Pacte Mundial de les Nacions Unides. Butlletí - Gener 2017

Pacte Mundial de les Nacions Unides. Butlletí - Gener 2017
Dimarts 17/01/2017
Butlletí Pacte Mundial de les Nacions Unides
Ja podeu consultar el butlletí mensual del Pacte Mundial de les Nacions Unides. Des de 2009, La Unió, a través de la Fundació Unió, és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides en l'àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC). El 2016 es va renovar aquest compromís presentant un informe de treball. En el Pla estratègic 2010-2015 s'incorpora la primera reflexió estratègica al voltant de la política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de l'entitat i és sobretot a partir de 2014 quan s'impulsa amb l'Elaboració de la Fitxa de Bones Pràctiques i amb la celebració de la IV Jornada Associativa de La Unió centrada en aquesta matèria.

Al 2015, el Pla Estratègic 2016-2020 inclou en la línia 5 Fomentar la transparència i el retiment de comptes (àmbit corporatiu i associatiu) i es fa el Codi de Bon Govern de l'entitat i es posa en marxa del Consell de Bones Pràctiques, òrgan delegat de la Junta Directiva, que té com a objectiu el seguiment del compliment del Codi de Bon Govern. Al 2016, s'ha fet una reflexió sobre la relació de l'entitat amb els grups de interès que s'ha concretat en l'elaboració del Mapa de Grups d'Interès.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/08/2018