Patronals i sindicats del sector sanitari concertat pacten la ultraactivitat del conveni col·lectiu

Patronals i sindicats del sector sanitari concertat pacten la ultraactivitat del conveni col·lectiu
Diumenge 07/01/2018

Les organitzacions empresarials Unió Catalana d'Hospitals, el Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS) i l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) i els sindicats CCOO, UGT i SATSE han signat un acord pel qual es prorroga durant un any la ultraactivitat del I Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut. La ultraactivitat pactada, que finalitzarà el 31 de desembre de 2018, permetrà que patronals i sindicats continuïn les negociacions per poder assolir un nou conveni col·lectiu abans que finalitzi l'any vinent.

L'acord signat per patronals i sindicats inclou un augment de l'1 % de les retribucions dels treballadors –aplicable sobre els conceptes i quantitats que es determinen al conveni col·lectiu–, fruit de l'augment del 0,63 % de les tarifes. Aquest augment s'aplicarà de manera retroactiva, des de l'1 de gener de 2017, i al llarg de tot el 2018.

D'altra banda, s'afegeixen quatre nous supòsits d'incapacitat temporal (IT) en els quals es reconeix el 100 % del salari. A més, es redueix la jornada laboral en 1 dia. Així mateix, la retribució variable per objectius (DPO) continua vinculada als resultats de l'exercici, és a dir, al fet que s'assoleixi l'equilibri pressupostari i financer.

El I Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut es va signar el maig del 2015 i afecta uns 60.000 treballadors. El fet d'assolir aquest conveni va permetre mantenir la unitat del sector, així com garantir unes condicions de treball homogènies, unes estructures de costos de personal similars i l'assumpció sectorial dels conflictes col·lectius.

La nota de premsa amb la informació de l'acord i el resum de les notícies publicades pels mitjans de comunicació sobre aquest fet es poden consultar als documents adjunts.

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF 2017 - Full memberCreu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 18/01/2018