Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Dimarts 07/02/2017

Consultades les edicions dels Diaris Oficials recents, s'observen les següents publicacions d'interès:

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

Departament de Salut

  • RESOLUCIÓ TSF/114/2017, de 18 de gener, de cessament i nomenament de membre suplent del Consell de Relacions Laborals. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

  • Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 19/09/2018