Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Dimecres 15/02/2017

Consultades les edicions dels Diaris Oficials recents, s'observen les següents publicacions d'interès:

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

  • RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2017, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi Protecció de Dades en el Disseny i s'obre la convocatòria per a l'any 2017.

Departament de Presidència

  • DECRET LLEI 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya. 

Parlament de Catalunya

  • RESOLUCIÓ 448/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 6/2016, del 27 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària. 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)

Seguridad nacional

  • Orden PRA/115/2017, de 9 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017.
  • Orden PRA/116/2017, de 9 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Seguridad Nacional de implementación de los mecanismos para garantizar el funcionamiento integrado del Sistema de Seguridad Nacional.

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 21/08/2018