Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Divendres 07/04/2017

Consultades les edicions dels Diaris Oficials, s'observen les següents publicacions d'interès:

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

Departament de Presidència.

  • LLEI 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Departament de Salut.

  • RESOLUCIÓ SLT/646/2017, de 17 de març, de cessament del senyor Antoni Gilabert i Perramon com a gerent de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament del Servei Català de la Salut.
  • RESOLUCIÓ SLT/647/2017, de 17 de març, de nomenament del senyor Joaquín Antonio Delgadillo Duarte com a gerent de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament del Servei Català de la Salut.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • RESOLUCIÓ TSF/641/2017, de 27 de març, de cessament i nomenament d'un membre suplent del Consell de Relacions Laborals.
  • RESOLUCIÓ TSF/735/2017, de 3 d'abril, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització dels Projectes Singulars l'any 2016.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)

Comunidad Autónoma de Cataluña.

Organización.

  • Decreto-ley 1/2017, de 14 de febrero, por el que se crea y se regula el Registro de grupos de interés de Cataluña.

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF 2017 - Full memberCreu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 17/12/2017