Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Divendres 07/04/2017

Consultades les edicions dels Diaris Oficials, s'observen les següents publicacions d'interès:

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

Departament de Presidència.

  • LLEI 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Departament de Salut.

  • RESOLUCIÓ SLT/646/2017, de 17 de març, de cessament del senyor Antoni Gilabert i Perramon com a gerent de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament del Servei Català de la Salut.
  • RESOLUCIÓ SLT/647/2017, de 17 de març, de nomenament del senyor Joaquín Antonio Delgadillo Duarte com a gerent de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament del Servei Català de la Salut.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • RESOLUCIÓ TSF/641/2017, de 27 de març, de cessament i nomenament d'un membre suplent del Consell de Relacions Laborals.
  • RESOLUCIÓ TSF/735/2017, de 3 d'abril, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització dels Projectes Singulars l'any 2016.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)

Comunidad Autónoma de Cataluña.

Organización.

  • Decreto-ley 1/2017, de 14 de febrero, por el que se crea y se regula el Registro de grupos de interés de Cataluña.

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 16/07/2018