Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Divendres 05/05/2017

Consultades les edicions dels Diaris Oficials recents, s'observen les següents publicacions d'interès:

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

Departament de la Presidència

  • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017).

Departament de Salut

  • ACORD GOV/58/2017, de 2 de maig, pel qual es crea el Programa d'impuls de la candidatura de Barcelona com a seu de l'Agència Europea del Medicament i s'autoritza la contractació d'una persona per exercir-ne la Direcció.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • RESOLUCIÓ TSF/949/2017, de 28 d'abril, per la qual que es dona publicitat a la Directriu general 2/2017, de 10 d'abril, per la qual s'aprova el Programa marc per als centres residencials d'educació intensiva de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i se'n determina la implementació.

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/07/2018