Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Dilluns 22/05/2017

Consultades les edicions dels Diaris Oficials recents, s'observen les següents publicacions d'interès.

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • CORRECCIÓ D'ERRADES de l'Ordre TSF/294/2016, de 28 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat trastorns de la salut mental (DOGC núm. 7242, de 8.11.2016).

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)

Ministerio de Hacienda y Función Pública.

  • Real Decreto 485/2017, de 12 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/07/2018