Puntualització sobre l'Acreditació d'entitats col·laboradores per a la prestació de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública

Puntualització sobre l'Acreditació d'entitats col·laboradores per a la prestació de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública
Dimarts 29/08/2017

En relació a l'Ordre d'Acreditació d'entitats col·laboradores per a la prestació de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, La Unió ha fet la consulta corresponent al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en relació als continguts i terminis i es pot concretar que:

els centres que ja tenen acreditació i no optaran a més places, no és necessari que s'acreditin de nou, ja que el serveis que estan concertats actualment en règim de col·laboració, PEV's o subvencionats ja estan acreditats per la disposició transitòria i aquesta acreditació es manté mentre continuïn complint els requisits. per la qual cosa no cal que presentar cap altra sol·licitud.

d'altra banda, els centres que ja tenen acreditació, però volen optar a la convocatòria de places del 2017, tampoc cal que s'acreditin de nou (seguint les indicacions de l'ordre) i, per tant, no han de presentar cap sol·licitud.

Finalment, només han d'acreditar-se aquells centres que optin a la prestació de Serveis sense que mai abans s'hagin acreditat. En relació al termini, si l'entitat no tingués temps d'entregar tota la documentació en el termini establert, pot avançar el màxim possible de la documentació requerida i completar-la a posteriori.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 16/07/2018