Retorn d'una part de la paga extraordinària de desembre de 2012

Retorn d'una part de la paga extraordinària de desembre de 2012
Divendres 07/04/2017

La Unió i els seus assessors laborals informen sobre l'Acord de Govern 40/2017, que decideix el retorn d'una part de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, que va ser retallada en aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

En aquesta ocasió, es decideix retornar un 34,42% de l'import deixat de percebre, i l'abonament s'haurà de dur a terme en la nòmina del mes d'abril de 2017, sota el concepte retributiu “recuperació de la paga extraordinària de desembre de 2012”. 

Per més informació, veure documents adjunts.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 16/08/2018