Exposició

Des del 5 octubre fins al 19 de novembre
Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat)

Des de

1975

plataforma de
les entitats sanitàries

Fundació La Unió
des de

1995

Recerca
Coneixement
Estudis
Assessorament
Bones pràctiques
Benchmarking

Participem i col·laborem amb:

La major part de l’activitat del sistema sanitari públic es fa en centres d’entitats associades a La Unió

Centres

associats a La Unió

Activitat

dels centres associats

La major part de centres i activitat del sistema sanitari públic correspon a entitats associades a La Unió

Qualitat i sostenibilitat

Defensem el dret de la ciutadania a una atenció sanitària i social de qualitat i amb garanties de futur.

Col·laboració

Col·laborem amb les administracions autonòmica i local en la planificació dels recursos per atendre les noves necessitats sanitàries i socials de la població.

Coneixement

Fomentem el coneixement entre els professionals d’organitzacions complexes i capacitem els equips directius experts per dirigir-les.

Gestió eficient i responsabilitat social corporativa

Per assegurar uns resultats de qualitat i una gestió econòmica eficient, defensem l’autonomia dels centres i la transparència en la rendició de comptes.

Marc laboral

Construïm amb els treballadors i els seus representants un marc estable i negociat de relacions laborals. 

Difusió internacional

Expliquem el nostre model sanitari i social al món i aprenem de l’experiència d’altres països.

Aquestes entitats històriques –iniciativa de la societat civil– formen part de La Unió, l’associació d’entitats sanitàries i socials més important de Catalunya.

Les primeres entitats d’atenció als pobres

A l’Edat mitjana, època d’epidèmies i de fam, la caritat cristiana basteix hospitals per atendre i protegir pelegrins, gent de pas, pobres, malalts i desvalguts. Aquests hospitals s’edifiquen a la vora de monestirs i esglésies, i sempre sota el seu auxili espiritual. Entre el segles XV i XVIII apareixen els primers hospitals civils, vinculats a comunitats religioses i a prohoms que cedeixen els seus llegats a aquestes institucions de beneficència.

La data de fundació es refereix a l’entitat originària, independentment de la constitució jurídica actual.
La data de fundació es refereix a l’entitat originària, independentment de la constitució jurídica actual.

Un incipient model territorial d’atenció sanitària a principi del segle XX

A partir de 1915, primer la Mancomunitat i després la Generalitat republicana impulsen un programa de millora i construcció d’hospitals i centres de salut –sovint amb la col·laboració municipal– tenint en compte la realitat comarcal. Alhora, l’empresariat i les forces socials impulsen mútues i cooperatives de protecció laboral i sanitària. S’articula, poc a poc, un sistema d’atenció sanitària divers i d’abast territorial, però encara no accessible per a tothom.

Grans centres de la Seguretat Social durant el franquisme

A la postguerra s’implanta el sistema de Seguretat Social i l’Estat construeix els grans hospitals provincials de Barcelona (Vall d’Hebron, Bellvitge i Badalona), Lleida, Girona, Tarragona i Tortosa, mentre que els hospitals històrics de la societat civil suporten molta de l’activitat assistencial. Al final de la dictadura, només un 20% dels llits hospitalaris eren de la Seguretat Social, la resta pertanyia a fundacions, mútues, ordes religiosos, Creu Roja, entitats privades i administracions locals.

Atenció de qualitat per a tothom amb centres de diferent titularitat

Amb la recuperació de l’autogovern els anys vuitanta es defineix un model propi del sistema públic de salut amb accés universal. Es modernitzen els hospitals, se’n projecten de nous comarcals i es crea la Xarxa  Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP), constituïda per una setantena de centres d’arreu del país i de titularitat diversa. Un sistema integral i públic que s’estendrà a l’atenció primària, sociosanitària i de salut mental. A molts d’aquests i d’altres centres també s’hi pot accedir a través d’assegurances sanitàries o de manera privada. Tots aquests recursos públics i privats fan que Catalunya sigui considerada com un dels països amb millor sanitat del món.

Entitats associades el 27 de setembre de 2018

El Fòrum d’Associats Col·laboradors és un espai de participació de La Unió que s’ha consolidat com una plataforma d’innovació i treball en xarxa d’empreses proveïdores de béns i serveis que presten solucions a les entitats sanitàries i d’atenció social.

El Fòrum representa, a més, un punt de  trobada per tal de compartir coneixement i també experiències i novetats a través de reunions, sessions tècniques i jornades.

Associats col·laboradors el 27 de setembre de 2018

El Fòrum d’Associats Col·laboradors és un espai de participació de La Unió que s’ha consolidat com una plataforma d’innovació i treball en xarxa d’empreses proveïdores de béns i serveis que presten solucions a les entitats sanitàries i d’atenció social.

El Fòrum representa, a més, un punt de  trobada per tal de compartir coneixement i també experiències i novetats a través de reunions, sessions tècniques i jornades.

Associats col·laboradors el 27 de setembre de 2018

Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Dr. Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat
Telèfon 936 615 208

Des del 5 octubre fins al 19 de novembre

Exposició

Realització: hores.com / Disseny gràfic: victoroliva.com / Il·lustracions: Felip Ariza / Animació: Marc Oliva / Música: bensound.com / Desenvolupament web: aladetres.com / La Unió agraeix a totes les entitats associades i als associats col·laboradors les aportacions d'informació, dades i material gràfic / Amb la col·laboració de Mapa Media