Consells Tècnics Assessors

Consells Tècnics Assessors
Per tal de reforçar les anàlisis tècniques que l'estructura professional realitza, la Junta Directiva i els Consells de Sector promouen l'activitat dels Consells Tècnics Assessors i la creació de grups de treball específics en base als diferents temes a abordar
Els Consells Tècnics Assessors i els Grups de Treball específics estableixen les sinèrgies necessàries entre l'estructura professional de La Unió i els professionals dels associats per mantenir la solvència en les anàlisis i les propostes tècniques.

Consells Tècnics Assessors

 • Plenari de Responsables de Recursos Humans
 • Consell Tècnic Assessor de Gestió Economomicofinancera i patrimonial
 • Consell Tècnic Assessor de Gestió Assistencial
 • Consell Tècnic Assessor d'Infermeria
 • Consell Tècnic Assessor de Treball Social
 • Consell Tècnic Assessor de Comunicació
 • Consell Tècnic Assessor de RSC
 • Consell Tècnic Assessor de Tecnologies de la Informació
 • Consell Tècnic Assessor d'Infraestructures i Equipaments
 • Consell Tècnic Assessor d'Innovació, Recerca i Transferència Tecnològica
 • Consell Tècnic Assessor de Prevenció en Riscos Laborals
 • Consell Tècnic Assessor de Farmàcia
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF 2017 - Full memberCreu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 23/11/2017