Metge d’Urgències i Unitat de Curta Estada de la CSMS

Metge d’Urgències i Unitat de Curta Estada de la CSMS
Vigència de l'oferta: 02/11/2017 - 31/12/2017

Dades de l'entitat

Entitat: Consorci Sanitari del Maresme
Centre de treball: Hospital Comarcal de Calella
Població: Calella
Adreça postal: C/Sant Jaume, 209-217

Perfil del lloc de treball

Lloc de treball: Metge d’Urgències i Unitat de Curta Estada de la CSMS
Funcions i tasques principals:
  • Metge pel servei d’Urgències i unitat de curta estada de l’Hospital de Calella, a la província de Barcelona
  • Treballar a la xarxa pública proveïdors del Servei Català de la Salut
  • Estar integrat a un equip de treball interdisciplinari
Altres dades d'interès :
  • Rotació per les dues unitats (Urgències i Unitat de Curta Estada

Condicions econòmiques i laborals

Tipus de contracte: Interinitat fins convocar la plaça, llavors Indefinit
Data d'incorporació prevista: Immediata o a determinar
Jornada: Jornada completa , 37.5h/setmanals
Horari/Torn: Distribució de la jornada en torns (diürns i nocturns)
Retribució bruta anual: Durant 1r any 42.000 b/anuals, llavors 52.000bruts/anuals

Perfil professional del candidat

Formació de base:
Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Medicina interna o altres especialitats mèdiques via MIR o homologació vigent a l’estat espany
Formació complementària:
Formació continuada en l’àmbit d’urgències i emergències
Experiència laboral:

Experiència en urgències hospitalàries

Experiència en unitats d’hospitalització de curta estada

Dades de contacte

Persona de contacte: Laura Clotas
Càrrec: Tècnica Selecció
Correu electrònic: rrhhd@salutms.cat
Telèfon: 937690201 ext2179
La Unió
València, 333
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF 2017 - Full memberCreu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/11/2017