La millora de l’eficiència en les compres dels hospitals. Sistemes dinàmics de compres - Bionexo Iberica S.A.

La millora de l’eficiència en les compres dels hospitals. Sistemes dinàmics de compres - Bionexo Iberica S.A.

El procés de compra de tots els materials que necessita una institució sanitària per a fer provisió dels serveis que ha de proporcionar d'una manera eficient és molt complexa. Comprèn l'elecció adequada dels productes a sol·licitar als proveïdors, la negociació amb ells, l'emmagatzematge, la distribució, l'ús dels mateixos per satisfer les necessitats dels pacients i l'avaluació dels resultats del seu ús, que hauria d'influir en la selecció dels nous productes i les compres posteriors.

Ens referirem a continuació només al procés de compres, la relació amb els proveïdors. Aspectes com la qualitat del que comprem, com ho comprem, a qui ho comprem i a quin preu comprem són fonamentals per a l'eficiència de la provisió dels serveis sanitaris i socials, que suposa una part important dels seus pressupostos. El 2011, d'acord amb les dades del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSI), van arribar als 19.000 milions d'euros.

A l'octubre de 2007 va ser publicada la nova Llei de Contractes del Sector Públic. Aquesta llei, inspirada en la Directiva Europea 2004/18/CE de la UE, actualitzada al febrer de 2014, opta per la plena inserció dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en l'àmbit de la contractació pública, amb l'objectiu de fer més fluida i transparent la relació entre compradors i proveïdors. No obstant això, l'avenç a Espanya de la implantació dels sistemes dinàmics de contractació i subhasta electrònica en el sector sanitari ha estat molt escàs, malgrat que gairebé totes les CCAA tenen aquest objectiu en els seus plans estratègics.

Les compres de les organitzacions públiques a la UE suposen al voltant del 18% del PIB, del qual només es tramita per mitjans electrònics un 5%. S'estima que, si totes les compres de la UE es realitzessin per mitjans electrònics, amb l'estalvi que això suposa, es podria arribar a un estalvi de 50.000 milions d'Euros.

A Espanya són molt limitades les experiències reals de compres electròniques en hospitals, tant públics com privats. Se citen a continuació els resultats en dos hospitals catalans, Benito Menni CASM de Sant Boi de Llobregat i la Fundació Althaia de Manresa, utilitzant la plataforma de Bionexo Ibèrica.

Benito Menni CASM, centre referent en salut mental, pertanyent a la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, va implantar la plataforma l'any 2008. Aquest centre ha obtingut fins al 2011 un estalvi de 297.077,05 €, a més d'una millora de la productivitat i transparència en la gestió de les seves compres, que ha transcendit a altres processos hospitalaris, com l'optimització dels seus estocs i del procés logístic.

D'altra banda, la Fundació Althaia va implantar la plataforma a l'abril del 2013. En aquest any transcorregut ha sol · licitat ofertes, analitzat i adjudicat un total de 13 famílies de productes (626 ítems) amb un estalvi global de 283.113 €. Aquesta xifra suposa un 19,8% sobre el volum de compra del qual es van sol · licitar ofertes, obtenint resposta dels proveïdors en el 97% de les mateixes, amb una mitjana de 12,21 proveïdors per sol · licitud d'oferta, el que implica una gran adherència dels seus proveïdors per aquest hospital. Així mateix, s'ha millorat la productivitat i la capacitat auditora en la gestió de les compres.

Els avantatges de la implantació de sistemes electrònics de compres suposen per a les institucions sanitàries i socials no només una millora de l'eficiència del procés de compra, millora de la qualitat i disminució dels costos, sinó que també li dóna transparència, auditoria permanent i millor informació, el que permet una millor coparticipació amb els professionals de les institucions a l'hora de seleccionar conjuntament els materials a comprar.

La decisió sobre la implantació de les compres electròniques en una institució és una decisió estratègica i, per tant, ha de ser presa des de la direcció de la institució, implicant-hi els principals directius, a més del departament de compres, que ha d'entendre clarament l'objectiu de la seva implantació.

 

Dr. Julio Villalobos Hidalgo
D. Joan Batlle i Ferrer

​Bionexo Iberica S.A.  www.bionexo.es

Podeu llegir l'article complet al PDF adjunt. 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/07/2018