La millora de l’eficiència en les compres dels hospitals. Sistemes dinàmics de compres - Bionexo Iberica S.A.

La millora de l’eficiència en les compres dels hospitals. Sistemes dinàmics de compres - Bionexo Iberica S.A.

El procés de compra de tots els materials que necessita una institució sanitària per a fer provisió dels serveis que ha de proporcionar d'una manera eficient és molt complexa. Comprèn l'elecció adequada dels productes a sol·licitar als proveïdors, la negociació amb ells, l'emmagatzematge, la distribució, l'ús dels mateixos per satisfer les necessitats dels pacients i l'avaluació dels resultats del seu ús, que hauria d'influir en la selecció dels nous productes i les compres posteriors.

Ens referirem a continuació només al procés de compres, la relació amb els proveïdors. Aspectes com la qualitat del que comprem, com ho comprem, a qui ho comprem i a quin preu comprem són fonamentals per a l'eficiència de la provisió dels serveis sanitaris i socials, que suposa una part important dels seus pressupostos. El 2011, d'acord amb les dades del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSI), van arribar als 19.000 milions d'euros.

A l'octubre de 2007 va ser publicada la nova Llei de Contractes del Sector Públic. Aquesta llei, inspirada en la Directiva Europea 2004/18/CE de la UE, actualitzada al febrer de 2014, opta per la plena inserció dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en l'àmbit de la contractació pública, amb l'objectiu de fer més fluida i transparent la relació entre compradors i proveïdors. No obstant això, l'avenç a Espanya de la implantació dels sistemes dinàmics de contractació i subhasta electrònica en el sector sanitari ha estat molt escàs, malgrat que gairebé totes les CCAA tenen aquest objectiu en els seus plans estratègics.

Les compres de les organitzacions públiques a la UE suposen al voltant del 18% del PIB, del qual només es tramita per mitjans electrònics un 5%. S'estima que, si totes les compres de la UE es realitzessin per mitjans electrònics, amb l'estalvi que això suposa, es podria arribar a un estalvi de 50.000 milions d'Euros.

A Espanya són molt limitades les experiències reals de compres electròniques en hospitals, tant públics com privats. Se citen a continuació els resultats en dos hospitals catalans, Benito Menni CASM de Sant Boi de Llobregat i la Fundació Althaia de Manresa, utilitzant la plataforma de Bionexo Ibèrica.

Benito Menni CASM, centre referent en salut mental, pertanyent a la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, va implantar la plataforma l'any 2008. Aquest centre ha obtingut fins al 2011 un estalvi de 297.077,05 €, a més d'una millora de la productivitat i transparència en la gestió de les seves compres, que ha transcendit a altres processos hospitalaris, com l'optimització dels seus estocs i del procés logístic.

D'altra banda, la Fundació Althaia va implantar la plataforma a l'abril del 2013. En aquest any transcorregut ha sol · licitat ofertes, analitzat i adjudicat un total de 13 famílies de productes (626 ítems) amb un estalvi global de 283.113 €. Aquesta xifra suposa un 19,8% sobre el volum de compra del qual es van sol · licitar ofertes, obtenint resposta dels proveïdors en el 97% de les mateixes, amb una mitjana de 12,21 proveïdors per sol · licitud d'oferta, el que implica una gran adherència dels seus proveïdors per aquest hospital. Així mateix, s'ha millorat la productivitat i la capacitat auditora en la gestió de les compres.

Els avantatges de la implantació de sistemes electrònics de compres suposen per a les institucions sanitàries i socials no només una millora de l'eficiència del procés de compra, millora de la qualitat i disminució dels costos, sinó que també li dóna transparència, auditoria permanent i millor informació, el que permet una millor coparticipació amb els professionals de les institucions a l'hora de seleccionar conjuntament els materials a comprar.

La decisió sobre la implantació de les compres electròniques en una institució és una decisió estratègica i, per tant, ha de ser presa des de la direcció de la institució, implicant-hi els principals directius, a més del departament de compres, que ha d'entendre clarament l'objectiu de la seva implantació.

 

Dr. Julio Villalobos Hidalgo
D. Joan Batlle i Ferrer

​Bionexo Iberica S.A.  www.bionexo.es

Podeu llegir l'article complet al PDF adjunt. 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF 2017 - Full memberCreu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 14/12/2017