Unió Catalana d'Hospitals

Transparència

  
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
16/06/2018Informació institucional
Comitè executiu
16/06/2018Informació institucional
Junta directiva
15/06/2018Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Pressupostos
13/06/2018Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Comptes anuals
12/06/2018Informació institucional
Estatuts
11/06/2018Informació institucional
Pla anual d'activitats: Pla de treball
07/06/2018Informació institucional
Memòria d'activitats últim trieni
07/06/2018Informació institucional
Organs de participació dels associats
07/06/2018Informació institucional
Estructura executiva
07/06/2018Informació institucional
Reglamentació interna
06/06/2018Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Subvencions
07/05/2018Informació institucional
Número de registre
Unió Catalana d'Hospitals
València, 333, Pl. Baixa
08009 - Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 93 209 36 99