Unió Catalana d'Hospitals

Transparència

  
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
11/12/2017Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Pressupostos
11/12/2017Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Comptes anuals
05/12/2017Informació institucional
Comitè executiu
05/12/2017Informació institucional
Junta directiva
04/12/2017Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Subvencions
27/11/2017Informació institucional
Organs de participació dels associats
22/11/2017Informació institucional
Reglamentació interna
22/11/2017Informació institucional
Pla anual d'activitats: Pla de treball
22/11/2017Informació institucional
Estructura executiva
21/11/2017Informació institucional
Estatuts
21/11/2017Informació institucional
Número de registre
27/10/2017Informació institucional
Memòria d'activitats últim trieni
Unió Catalana d'Hospitals
València, 333, Pl. Baixa
08009 - Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 93 209 36 99