Unió Catalana d'Hospitals

Transparència

  
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
20/09/2018Informació institucional
Junta directiva
20/09/2018Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Comptes anuals
20/09/2018Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Pressupostos
20/09/2018Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Subvencions
20/09/2018Informació institucional
Memòria d'activitats últim trieni
18/09/2018Informació institucional
Estatuts
18/09/2018Informació institucional
Número de registre
08/09/2018Informació institucional
Pla anual d'activitats: Pla de treball
05/09/2018Informació institucional
Comitè executiu
24/08/2018Informació institucional
Organs de participació dels associats
24/08/2018Informació institucional
Estructura executiva
24/07/2018Informació institucional
Reglamentació interna
Unió Catalana d'Hospitals
València, 333, Pl. Baixa
08009 - Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 93 209 36 99