Unió Catalana d'Hospitals

Transparència

  
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
19/10/2017Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Comptes anuals
17/10/2017Informació institucional
Pla anual d'activitats: Pla de treball
17/10/2017Informació institucional
Memòria d'activitats últim trieni
17/10/2017Informació institucional
Organs de participació dels associats
16/10/2017Informació institucional
Comitè executiu
16/10/2017Informació institucional
Junta directiva
13/10/2017Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Subvencions
13/10/2017Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Pressupostos
13/10/2017Informació institucional
Reglamentació interna
13/10/2017Informació institucional
Estructura executiva
13/10/2017Informació institucional
Número de registre
21/09/2017Informació institucional
Estatuts
Unió Catalana d'Hospitals
València, 333, Pl. Baixa
08009 - Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 93 209 36 99