Unió Catalana d'Hospitals

Transparència

  
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
21/02/2018Informació institucional
Comitè executiu
21/02/2018Informació institucional
Estructura executiva
21/02/2018Informació institucional
Pla anual d'activitats: Pla de treball
21/02/2018Informació institucional
Memòria d'activitats últim trieni
19/02/2018Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Pressupostos
19/02/2018Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Comptes anuals
16/02/2018Informació institucional
Estatuts
09/02/2018Informació institucional
Número de registre
09/02/2018Informació institucional
Junta directiva
09/02/2018Informació institucional
Organs de participació dels associats
09/02/2018Informació institucional
Reglamentació interna
07/02/2018Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Subvencions
Unió Catalana d'Hospitals
València, 333, Pl. Baixa
08009 - Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 93 209 36 99