Director/a del Servei de Diagnòstic per la Imatge

Director/a del Servei de Diagnòstic per la Imatge
Vigència de l'oferta: 10/01/2022 - 10/02/2022

Dades de l'entitat

Entitat: Fundació Sanitària de Mollet
Centre de treball: Hospital Universitari de Mollet

Perfil del lloc de treball

Lloc de treball: Director/a del Servei de Diagnòstic per la Imatge
Funcions i tasques principals:

Sota la dependència de la Direcció Assistencial, els seus àmbits de responsabilitat seran:

 • Compliment dels objectius generals i específics marcats per la Direcció.
 • Treballar amb eficiències les activitats i processos propis del servei.
 • Coordinació i realització de l’activitat laboral en ecografia, mamografia, TAC i RM.
 • Promoure la cultura de seguretat del pacient en els professionals que treballen en el procés assistencial.
 • Coordinar les activitats dels professionals del procés, orientat a obtenir els objectius i resultats esperats.
 • Col·laborar i coordinar amb la resta de professionals del servei i de la resta de serveis de l’Hospital.
 • Facilitar l’adopció de canvis per a la millora continua de la qualitat.
 • Totes aquelles tasques directives delegades per la Direcció General i per la Direcció Assistencial de la Institució.
Altres dades d'interès :

Opcional: activitat addicional

Procés de selecció:

 • Es valorarà Currículum Vitae, experiència i formació.
 • Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau.

Condicions econòmiques i laborals

Tipus de contracte: Contracte indefinit
Jornada: Completa. 1.688 hores/any
Retribució bruta anual: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària

Perfil professional del candidat

Formació de base:
Llicenciat en Medicina i Cirurgia
Especialitat: Especialitat en Radiodiagnòstic
Altres requisits :

El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències:

 • Compromís
 • Integritat
 • Atenció Centrada en la Persona
 • Rigor i millora continua
 • Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva
Experiència laboral:

Es valorarà experiència en lideratge d’equips i/o projectes amb visió comunitària, formació en gestió clínica, qualitat i seguretat del pacient, i aplicació pràctica en projectes de millora.

Dades de contacte

Persona de contacte: Enviar CV per correu electrònic i en PDF. Cal adjuntar còpia dels mèrits al·legats.
Correu electrònic: cv.rrhh@fsm.cat
Telèfon: .
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 24/01/2022