METGE/SSA PSIQUIATRE/A JORNADA COMPLERTA

METGE/SSA PSIQUIATRE/A JORNADA COMPLERTA
Vigència de l'oferta: 23/05/2023 - 26/06/2023

Dades de l'entitat

Entitat: Fundació Aspace Catalunya
Centre de treball: Centre Pilot Aspace (Parc de Montjuïc)
Població: 08038 Barcelona
Adreça postal: C. Tres Pins, 31-35

Perfil del lloc de treball

Lloc de treball: METGE/SSA PSIQUIATRE/A JORNADA COMPLERTA
Funcions i tasques principals:
El/La Metge/ssa Psiquiatre/a, en dependència de la Direcció de l’Àrea de Salut i en base al Pla establert a nivell de Salut de l’entitat, s’encarregarà de dur a terme el diagnòstic dins l’àmbit de la psiquiatria, així com el plantejament del tractament, seguiment i la coordinació amb els diferents agents de l’entorn de l’usuari.
Servei Ambulatori Especialitzat en paràlisi cerebral i patologies del desenvolupament neurològic, centre de referència supraterritorial que atén a població infantil i adulta.
 
 Funcions:
 1. Realitzar el diagnòstic clínic (anamnesi i exploració clínica), classificació diagnòstica
 2. Prescripció de fàrmacs/recepta electrònica
 3. Petició de proves diagnòstiques
 4. Seguiment clínic de casos de l’etapa infantil i adulta
 5. Participar en l’equip interdisciplinar dels grups de treball
 6. Definir la intervenció terapèutica i participar en el PTI de cada usuari des de la vessant mèdica de psiquiatria
 7. Elaborar informes (assistencials, de seguiment, per a l’administració, RD,  etc)
 8. Participar en les sessions clíniques i presentar les mateixes
 9. Realitzar el treball d’interconsulta que sigui requerit a nivell de la seva especialitat
 10. Coordinar-se amb els agents externs (Atenció Primària, Hospitals, Salut Mental, Serv. Socials)
 11. Realitzar l’atenció telefònica i per email als diferents sol·licitants
 12. Fer la prescripció i els informes pertinents

Condicions econòmiques i laborals

Tipus de contracte: Contracte indefinit a jornada complerta
Data d'incorporació prevista: Immediata
Horari/Torn: Dedicació de dilluns a divendres a consensuar, amb flexibilitat per adaptar-nos a la disponibilitat del/de la professional
Retribució bruta anual: Aquell establert per Conveni Col·lectiu SISCAT

Perfil professional del candidat

Formació de base:
Grau en Medicina
Especialitat: Psiquiatria
Formació complementària:

Es valorarà la formació específica en l’àmbit de la discapacitat, així com, formació en Paràlisi Cerebral.

Altres requisits :
  Competències:
 • Capacitat per treballar en un  equip interdisciplinar
 • Proactivitat i capacitat resolutiva
 • Habilitats relacionals i comunicatives: comunicació amb usuaris i famílies així com dins l’equip de treball
 • Flexibilitat i adaptabilitat
 • Domini de paquet Office per a la realització d’informes, ús correu electrònic, etc.
Experiència laboral:
 • Experiència mínima i consolidada d’almenys 1 any com a especialista en psiquiatria
 • Es valorarà experiència en psiquiatria infantil o adulta.
 • Experiència en treball multidisciplinar (amb altres professionals compartint objectius comuns)
 • Es valorarà experiència en treball amb usuaris amb discapacitat i a poder ser amb Paràlisi Cerebral

Dades de contacte

Persona de contacte: Interessats envieu un CV actualitzat amb fotografia recent indicant en l’assumpte del mail METGE/SSA PSIQUIATRE/A JORNADA COMPLERTA
Correu electrònic: rrhhcv@aspace.cat
Telèfon: .
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 02/06/2023