INFERMERS/ES TORN NIT

INFERMERS/ES TORN NIT
Vigència de l'oferta: 14/09/2023 - 14/10/2023

Dades de l'entitat

Entitat: Parc Sanitari Pere Virgili
Centre de treball: HOSPITAL D’ATENCIÓ INTERMÈDIA DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI

Perfil del lloc de treball

Lloc de treball: INFERMERS/ES TORN NIT
Funcions i tasques principals:

El Parc Sanitari Pere Virgili és una empresa pública ubicada a la ciutat de Barcelona, que gestiona serveis d'Atenció Intermèdia i Atenció Primària i té com a missió prestar atenció sanitària i social  de qualitat, oferint un model d’atenció integral,  biopsicosocial i de promoció de l'autonomia. Som experts i referents en Geriatria, Oncogeriatria, Cures Pal·liatives, Atenció Domiciliària, Atenció Primària i Comunitària  

Seleccionem professionals per a incorporar de manera estable al nostre equip d'hospitalització.

Funcions a desenvolupar: Realitzar les activitats i/o tècniques pròpies dels professionals d’infermeria, derivades del procés assistencial propi, compartit o delegat. 

Condicions econòmiques i laborals

Data d'incorporació prevista: Incorporació immediata
Jornada: Temps complet en TORN NIT
Horari/Torn: Horari de 21:45h a 08:00, alternant setmana llarga (dilluns, dimarts, divendres, dissabte i diumenge) i setmana curta (dimecres i dijous).
Altres beneficis no monetaris:

La persona seleccionada es vincularà mitjançant un contracte de substitució pel termini imprescindible fins a la cobertura reglamentària de la plaça vacant (antics interinatges) o, transitòriament, altres modalitats que en dret sigui possible, sense que perdi la condició d'interí/ina abans de la resolució del procés públic de convocatòria de la plaça que s’efectuarà, de conformitat amb la DA 4ª del RDL 32/2021 de mesures urgents per a la reforma laboral.

Estabilitat laboral amb vinculació estable.

Participació en les accions programades del Pla de formació intern i a les diverses convocatòries del Pla d’Ajudes a la formació que ofereix el Parc Sanitari Pere Virgili, financem formació postgraduada relacionada amb l’àmbit assistencial. 

Perfil professional del candidat

Formació de base:
Diplomatura o Grau en Infermeria expedit per una universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
Formació complementària:

Competències / Habilitats. Treball en equip, organització i planificació, adaptabilitat, habilitats comunicatives i empatia.

Valorable. Motivació i experiència en atenció al pacient geriàtric, pacient oncològic, de cures pal·liatives, i hospitalització domiciliaria. 

Dades de contacte

Persona de contacte: Les persones interessades poden enviar el seu currículum actualitzat a seleccio@perevirgili.cat indicant a l´assumpte: REF.INFHOSP.NIT
Correu electrònic: seleccio@perevirgili.cat
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 22/09/2023