METGE ESPECIALISTA PER URGÈNCIES

METGE ESPECIALISTA PER URGÈNCIES
Vigència de l'oferta: 01/08/2019 - 30/09/2019

Dades de l'entitat

Entitat: Consorci Hospitalari de Vic
Centre de treball: Consorci Hospitalari de Vic

Perfil del lloc de treball

Lloc de treball: METGE ESPECIALISTA PER URGÈNCIES
Funcions i tasques principals:

Per la implantació del nou model d’assistència centrat en l’atenció immediata, amb diferents nivells de complexitat i incorporar-se a la plantilla del Servei d’Urgències, el CONSORCI HOSPITALARI DE VIC busca un professional dinàmic per ocupar una plaça de Metge Especialista per Urgències.

Condicions econòmiques i laborals

Tipus de contracte: Contractació indefinida
Jornada: Dedicació completa en jornada ordinària + atenció continuada (guàrdies)
Retribució bruta anual: Interessants condicions retributives

Perfil professional del candidat

Formació de base:
Llicenciatura en Medicina
Especialitat: Titulació d’especialista preferentment via M.E.F. (M. Família, M. Interna, UCI...)
Formació complementària:

Es valorarà:

  • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
Idiomes:
Coneixement de l’idioma anglès (certificació)
Altres requisits :

Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat.

Experiència laboral:

Es valorarà:

  • La formació específica assolida durant la residència.
  • Experiència professional en l’àmbit assistencial propi de l’atenció a urgències o emergències.

Dades de contacte

Persona de contacte: Enviar CV per correu electrònic
Càrrec: Unitat de Selecció CHV
Correu electrònic: seleccio@chv.cat
Telèfon: 938891111 Ex. 3254
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 17/08/2019