CAP CLÍNIC SERVEI DE ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

CAP CLÍNIC SERVEI DE ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ
Vigència de l'oferta: 21/10/2019 - 21/11/2019

Dades de l'entitat

Entitat: Fundació Sanitària de Mollet
Centre de treball: Hospital de Mollet

Perfil del lloc de treball

Lloc de treball: CAP CLÍNIC SERVEI DE ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ
Funcions i tasques principals:

Sota la dependència del líder del procés, els seus àmbits de responsabilitat seran:

 • Coordinar les activitats dels professionals del procés, orientat a obtenir els objectius i resultats esperats.
 • Liderar projectes de gestió clínica.
 • Facilitar l’adopció de canvis per la millora continua de la qualitat.
 • Promoure la cultura de seguretat del pacient en els professionals que treballen en el procés assistencial.
 • Coordinar i desenvolupar activitats docents i de recerca.
Altres dades d'interès :

Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau.

Condicions econòmiques i laborals

Tipus de contracte: Contracte Indefinit
Jornada: Completa 1688h/any
Retribució bruta anual: Segons conveni SISCAT

Perfil professional del candidat

Formació complementària:

Es valorarà formació en gestió clínica, qualitat i seguretat del pacient, i aplicació pràctica en projectes de millora.

Altres requisits :

El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències:

 • Compromís.
 • Integritat.
 • Atenció Centrada en la Persona.
 • Rigor i millora continua.
 • Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva.
Experiència laboral:
 • Experiència docent i investigadora.
 • Experiència en lideratge d’equips i/o projectes.

Dades de contacte

Persona de contacte: Enviar Curriculum Vitae per correu electrònic
Càrrec: Direcció de persones
Correu electrònic: s.mercado@fsm.cat
Telèfon: 935636100 Ext.10202
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 13/11/2019