L’acció fitxa_jornada no esta permesa en aquest àmbit de l’aplicació.