La transformació tecnològica i social del model d’atenció a les persones: actuar ara i junts per avançar-nos és la primera sessió oberta que obre el cicle de Reflexió +Futur. El 15 d’octubre no et pots perdre aquest debat sobre les tendències globals que afecten la provisió dels serveis sanitaris i socials i les implicacions sobre la governança del sistema i de les organitzacions i la participació de la ciutadania.