Unió Catalana d'Hospitals

Transparència

  
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
18/01/2019Informació institucional
Pla anual d'activitats: Pla de treball
18/01/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Subvencions
18/01/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Pressupostos
18/01/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Comptes anuals
17/01/2019Informació institucional
Memòria d'activitats últim trieni
17/01/2019Informació institucional
Reglamentació interna
17/01/2019Informació institucional
Estructura executiva
17/01/2019Informació institucional
Junta directiva
17/01/2019Informació institucional
Número de registre
14/01/2019Informació institucional
Estatuts
10/01/2019Informació institucional
Comitè executiu
20/11/2018Informació institucional
Organs de participació dels associats
Unió Catalana d'Hospitals
València, 333, Pl. Baixa
08009 - Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 93 209 36 99