Unió Catalana d'Hospitals

Transparència

  
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
23/05/2020Informació institucional
Reglamentació interna
22/05/2020Informació institucional
Número de registre
21/05/2020Informació institucional
Estatuts
19/05/2020Informació institucional
Comitè executiu
19/05/2020Informació institucional
Junta directiva
18/05/2020Informació institucional
Memòria d'activitats últim trieni
18/05/2020Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Comptes anuals
11/05/2020Informació institucional
Estructura executiva
07/05/2020Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Subvencions
01/05/2020Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Pressupostos
30/04/2020Informació institucional
Pla anual d'activitats: Pla de treball
25/02/2020Informació institucional
Organs de participació dels associats
Unió Catalana d'Hospitals
València, 333, Pl. Baixa
08009 - Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 93 209 36 99