Unió Catalana d'Hospitals

Transparència

  
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
20/09/2019Informació institucional
Reglamentació interna
20/09/2019Informació institucional
Pla anual d'activitats: Pla de treball
20/09/2019Informació institucional
Memòria d'activitats últim trieni
20/09/2019Informació institucional
Comitè executiu
20/09/2019Informació institucional
Junta directiva
20/09/2019Informació institucional
Estatuts
13/09/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Comptes anuals
13/09/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Pressupostos
09/09/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Subvencions
06/09/2019Informació institucional
Estructura executiva
05/09/2019Informació institucional
Número de registre
08/07/2019Informació institucional
Organs de participació dels associats
Unió Catalana d'Hospitals
València, 333, Pl. Baixa
08009 - Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 93 209 36 99