Unió Catalana d'Hospitals

Transparència

  
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
16/05/2019Informació institucional
Junta directiva
15/05/2019Informació institucional
Estatuts
15/05/2019Informació institucional
Organs de participació dels associats
15/05/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Pressupostos
13/05/2019Informació institucional
Estructura executiva
13/05/2019Informació institucional
Comitè executiu
05/05/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Comptes anuals
29/04/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Subvencions
16/04/2019Informació institucional
Pla anual d'activitats: Pla de treball
16/04/2019Informació institucional
Memòria d'activitats últim trieni
18/03/2019Informació institucional
Número de registre
13/03/2019Informació institucional
Reglamentació interna
Unió Catalana d'Hospitals
València, 333, Pl. Baixa
08009 - Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 93 209 36 99