Unió Catalana d'Hospitals

Transparència

  
 
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
14/04/2021Informació institucional
Pla anual d'activitats: Pla de treball
14/04/2021Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Pressupostos
14/04/2021Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Comptes anuals
14/04/2021Informació institucional
Estructura executiva
14/04/2021Informació institucional
Comitè executiu
14/04/2021Informació institucional
Junta directiva
14/04/2021Informació institucional
Número de registre
14/04/2021Informació institucional
Estatuts
14/04/2021Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Òrgan responsable de contractació
14/04/2021Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Subvencions
14/04/2021Informació institucional
Reglamentació interna
14/04/2021Informació institucional
Memòries d'activitats
06/04/2021Informació institucional
Organs de participació dels associats
Unió Catalana d'Hospitals
València, 333, Pl. Baixa
08009 - Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 93 209 36 99