Unió Catalana d'Hospitals

Transparència

  
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
31/07/2020Informació institucional
Reglamentació interna
31/07/2020Informació institucional
Organs de participació dels associats
31/07/2020Informació institucional
Comitè executiu
31/07/2020Informació institucional
Estatuts
29/07/2020Informació institucional
Número de registre
26/07/2020Informació institucional
Pla anual d'activitats: Pla de treball
24/07/2020Informació institucional
Estructura executiva
24/07/2020Informació institucional
Junta directiva
24/07/2020Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Subvencions
24/07/2020Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Pressupostos
24/07/2020Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Comptes anuals
24/07/2020Informació institucional
Memòria d'activitats últim trieni
Unió Catalana d'Hospitals
València, 333, Pl. Baixa
08009 - Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 93 209 36 99