Unió Catalana d'Hospitals

Transparència

  
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
03/04/2020Informació institucional
Estructura executiva
26/03/2020Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Comptes anuals
19/03/2020Informació institucional
Reglamentació interna
10/03/2020Informació institucional
Memòria d'activitats últim trieni
10/03/2020Informació institucional
Pla anual d'activitats: Pla de treball
10/03/2020Informació institucional
Comitè executiu
10/03/2020Informació institucional
Junta directiva
10/03/2020Informació institucional
Número de registre
10/03/2020Informació institucional
Estatuts
09/03/2020Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Subvencions
09/03/2020Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Pressupostos
25/02/2020Informació institucional
Organs de participació dels associats
Unió Catalana d'Hospitals
València, 333, Pl. Baixa
08009 - Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 93 209 36 99