Unió Catalana d'Hospitals

Transparència

  
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
18/03/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Comptes anuals
18/03/2019Informació institucional
Número de registre
18/03/2019Informació institucional
Junta directiva
17/03/2019Informació institucional
Estructura executiva
17/03/2019Informació institucional
Organs de participació dels associats
14/03/2019Informació institucional
Pla anual d'activitats: Pla de treball
13/03/2019Informació institucional
Memòria d'activitats últim trieni
13/03/2019Informació institucional
Comitè executiu
13/03/2019Informació institucional
Reglamentació interna
10/03/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Pressupostos
27/02/2019Informació institucional
Estatuts
12/02/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Subvencions
Unió Catalana d'Hospitals
València, 333, Pl. Baixa
08009 - Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 93 209 36 99