Unió Catalana d'Hospitals

Transparència

  
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
24/01/2020Informació institucional
Estructura executiva
21/01/2020Informació institucional
Comitè executiu
19/01/2020Informació institucional
Junta directiva
19/01/2020Informació institucional
Reglamentació interna
13/01/2020Informació institucional
Memòria d'activitats últim trieni
07/01/2020Informació institucional
Organs de participació dels associats
19/12/2019Informació institucional
Pla anual d'activitats: Pla de treball
19/12/2019Informació institucional
Estatuts
19/12/2019Informació institucional
Número de registre
02/12/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Subvencions
02/12/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Pressupostos
29/11/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Comptes anuals
Unió Catalana d'Hospitals
València, 333, Pl. Baixa
08009 - Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 93 209 36 99