Unió Catalana d'Hospitals

Transparència

  
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
19/11/2019Informació institucional
Organs de participació dels associats
19/11/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Subvencions
19/11/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Pressupostos
19/11/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Comptes anuals
18/11/2019Informació institucional
Estructura executiva
18/11/2019Informació institucional
Junta directiva
12/11/2019Informació institucional
Comitè executiu
05/11/2019Informació institucional
Memòria d'activitats últim trieni
05/11/2019Informació institucional
Pla anual d'activitats: Pla de treball
31/10/2019Informació institucional
Reglamentació interna
30/10/2019Informació institucional
Estatuts
16/10/2019Informació institucional
Número de registre
Unió Catalana d'Hospitals
València, 333, Pl. Baixa
08009 - Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 93 209 36 99