Unió Catalana d'Hospitals

Transparència

  
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
18/07/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Comptes anuals
18/07/2019Informació institucional
Estructura executiva
16/07/2019Informació institucional
Memòria d'activitats últim trieni
16/07/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Subvencions
16/07/2019Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Pressupostos
10/07/2019Informació institucional
Junta directiva
08/07/2019Informació institucional
Organs de participació dels associats
30/06/2019Informació institucional
Estatuts
26/06/2019Informació institucional
Pla anual d'activitats: Pla de treball
26/06/2019Informació institucional
Reglamentació interna
26/06/2019Informació institucional
Comitè executiu
24/05/2019Informació institucional
Número de registre
Unió Catalana d'Hospitals
València, 333, Pl. Baixa
08009 - Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 93 209 36 99