Unió Catalana d'Hospitals

Transparència

  
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
22/10/2020Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Pressupostos
21/10/2020Informació institucional
Junta directiva
21/10/2020Informació institucional
Estructura executiva
19/10/2020Informació institucional
Pla anual d'activitats: Pla de treball
19/10/2020Informació institucional
Organs de participació dels associats
15/10/2020Informació institucional
Memòries d'activitats
15/10/2020Informació institucional
Reglamentació interna
15/10/2020Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Subvencions
15/10/2020Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Comptes anuals
15/10/2020Informació institucional
Comitè executiu
15/10/2020Informació institucional
Número de registre
15/10/2020Informació institucional
Estatuts
Unió Catalana d'Hospitals
València, 333, Pl. Baixa
08009 - Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 93 209 36 99