Exposició

Des del 5 octubre fins al 19 de novembre

Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat)

Exposició

Des del 5 octubre fins al 19 de novembre
Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat)

EXPOSICIÓ

Des del 5 octubre fins al 19 de novembre
Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat)

Països amb un sistema de salut universal

Declaració Universal dels Drets Humans (1948)

Tota persona té dret a un nivell de vida que li asseguri la salut i el benestar.

Organització Mundial de la Salut (1948)

El dret a la salut inclou l’accés assequible a serveis d’atenció de salut de qualitat suficient.

Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea (2000)

Tota persona té dret a la prevenció sanitària i a beneficiar-se de l’atenció sanitària.

Constitució espanyola (1978)

Es reconeix el dret a la protecció de la salut.

Llei general de sanitat (1986)

L’assistència sanitària pública s’estendrà a tota la població espanyola. L’accés i les prestacions sanitàries es realitzaran en condicions d’igualtat efectiva.

Llei de dependència (2006)

Dret a la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Estatut d’autonomia de Catalunya (2006)

Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública.

Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a les prestacions de la xarxa de serveis socials de responsabilitat pública.

Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (1990)

Universalització dels serveis sanitaris per a tots els ciutadans residents a Catalunya.

Equitat i superació de les desigualtats territorials o socials per a la prestació dels serveis sanitaris.

Llei de serveis socials de Catalunya (2007)

Accés universal al sistema de serveis socials per fer efectiva la justícia social i promoure el benestar del conjunt de la població.

^

Abans de l’existència d’una sanitat pública, moltes entitats sorgides de la societat civil es van responsabilitzar d’atendre les persones oferint un servei públic.

^

L’aposta per un sistema públic i universal, juntament amb l’experiència, el coneixement i la capacitat de gestió de les entitats de la societat civil han fet possible que avui tinguem un dels sistemes més ben valorats del món.

^

Quan es va crear el sistema públic de salut, la Generalitat va aprofitar els recursos que aquestes entitats tenien arreu del territori i la vàlua dels seus professionals.

^

La societat civil catalana, a través de les diferents organitzacions que conformen el sistema sanitari i social, continua col·laborant per donar el millor servei possible a tothom i per aportar solucions innovadores i de progrés.

La nostra salut, avui

Resultats positius de salut respecte d’altres països

Accés universal als serveis sanitaris

%

de la població té cobertura

25% de població té també assegurança sanitària privada

Un segle de millora en salut

El 91,2% està satisfet amb els serveis sanitaris

Utilització dels serveis sanitaris l’últim any

Els diners destinats a la salut

finançament públic per persona i any

%

assistència sanitària

%

farmàcia

La despesa sanitària està per sota de la mitjana (% sobre PIB)

Un sector dinàmic i capdavanter

Aporta molt valor

Impulsa altres activitats econòmiques

Fa de Catalunya un dels països més emprenedors d’Europa en ciències de la vida i de la salut

És líder en recerca, tecnologia i qualitat

Catalunya ha desenvolupat un model propi d’atenció sociosanitària de referència internacional amb iniciatives com l’atenció pal·liativa

 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Dr. Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat
Telèfon 936 615 208

Des del 5 octubre fins al 19 de novembre

Exposició

Realització: hores.com / Disseny gràfic: victoroliva.com / Il·lustracions: Felip Ariza / Animació: Marc Oliva / Música: bensound.com / Desenvolupament web: aladetres.com / La Unió agraeix a totes les entitats associades i als associats col·laboradors les aportacions d'informació, dades i material gràfic / Amb la col·laboració de Mapa Media