Exposició

Des del 14 de juny
Hospital Sant Joan de Déu – Althaia
Xarxa Assistencial Universitària de Manresa

Exposició

Des del 14 de juny
Hospital Sant Joan de Déu – Althaia
Xarxa Assistencial Universitària de Manresa

EXPOSICIÓ

Des del 14 de juny
Hospital Sant Joan de Déu – Althaia
Xarxa Assistencial Universitària de Manresa

Països amb un sistema de salut universal

Declaració Universal dels Drets Humans (1948)

Tota persona té dret a un nivell de vida que li asseguri la salut i el benestar.

Organització Mundial de la Salut (1948)

El dret a la salut inclou l’accés assequible a serveis d’atenció de salut de qualitat suficient.

Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea (2000)

Tota persona té dret a la prevenció sanitària i a beneficiar-se de l’atenció sanitària.

Constitució espanyola (1978)

Es reconeix el dret a la protecció de la salut.

Llei general de sanitat (1986)

L’assistència sanitària pública s’estendrà a tota la població espanyola. L’accés i les prestacions sanitàries es realitzaran en condicions d’igualtat efectiva.

Llei de dependència (2006)

Dret a la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Estatut d’autonomia de Catalunya (2006)

Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública.

Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a les prestacions de la xarxa de serveis socials de responsabilitat pública.

Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (1990)

Universalització dels serveis sanitaris per a tots els ciutadans residents a Catalunya.

Equitat i superació de les desigualtats territorials o socials per a la prestació dels serveis sanitaris.

Llei de serveis socials de Catalunya (2007)

Accés universal al sistema de serveis socials per fer efectiva la justícia social i promoure el benestar del conjunt de la població.
^
Abans de l’existència d’una sanitat pública, moltes entitats sorgides de la societat civil es van responsabilitzar d’atendre les persones oferint un servei públic.
^
L’aposta per un sistema públic i universal, juntament amb l’experiència, el coneixement i la capacitat de gestió de les entitats de la societat civil han fet possible que avui tinguem un dels sistemes més ben valorats del món.
^
Quan es va crear el sistema públic de salut, la Generalitat va aprofitar els recursos que aquestes entitats tenien arreu del territori i la vàlua dels seus professionals.
^
La societat civil catalana, a través de les diferents organitzacions que conformen el sistema sanitari i social, continua col·laborant per donar el millor servei possible a tothom i per aportar solucions innovadores i de progrés.

La nostra salut, avui

Resultats positius de salut respecte d’altres països

Accés universal als serveis sanitaris

%

de la població té cobertura

25% de població té també assegurança sanitària privada

Un segle de millora en salut

El 91,2% està satisfet amb els serveis sanitaris

Utilització dels serveis sanitaris l’últim any

Els diners destinats a la salut

finançament públic per persona i any

%

assistència sanitària

%

farmàcia

La despesa sanitària està per sota de la mitjana (% sobre PIB)

Un sector dinàmic i capdavanter

Aporta molt valor

Impulsa altres activitats econòmiques

Fa de Catalunya un dels països més emprenedors d’Europa en ciències de la vida i de la salut

És líder en recerca, tecnologia i qualitat

Catalunya ha desenvolupat un model propi d’atenció sociosanitària de referència internacional amb iniciatives com l’atenció pal·liativa

 

Hospital Sant Joan de Déu - Althaia
Xarxa Assistencial Universitària de Manresa
C/ Dr. Joan Soler, 1-3 - 08243 Manresa 
Telèfon 93 875 93 00

Des del 14 de juny

Exposició

Realització: hores.com / Disseny gràfic: victoroliva.com / Il·lustracions: Felip Ariza / Animació: Marc Oliva / Música: bensound.com / Desenvolupament web: aladetres.com / La Unió agraeix a totes les entitats associades i als associats col·laboradors les aportacions d'informació, dades i material gràfic / Amb la col·laboració de Mapa Media