Codi Tipus

Des de fa 20 anys, La Unió acompanya amb expertesa i coneixement a les entitats del sector sanitari i social en l'aplicació de la normativa de protecció de dades. I ho fem a través del Codi Tipus de La Unió, que ha generat una comunitat d'intercanvi i de gestió de coneixement que desenvolupa criteris i condicions per la implantació de bones pràctiques, orientades a promoure estàndards de referència en el compliment normatiu del tractament de dades en els sectors sanitari i social.

El Codi Tipus va ser el primer codi tipus sanitari i social acreditat a l'Estat espanyol el 2002, quan va ser inscrit a la Agencia Española de Protección de Datos.

Principals objectius:

  • Facilitar una gestió segura, eficaç i amb mirada ètica de la informació sanitària i social.
  • Contribuir a divulgar els drets i deures dels ciutadans en matèria de protecció de dades.
  • Formar als professionals de les organitzacions sanitàries i socials en la cultura de protecció de dades.

 

S'adreça a totes les entitats sanitàries i socials, de Catalunya o d'altres Comunitats Autònomes, i no és un requisit ser membre associat a La Unió.

Nou escenari en protecció de dades amb el RGPD, en aquest context, la figura del Codi Tipus (d'àmbit estatal espanyol) ha evolucionat cap al Codi de Conducta, amb un contingut més obligacional tant per a les entitats que s'hi adhereixen com per a l'entitat promotora.

 

Contacte

Vanessa Massó vanessamasso@uch.cat, responsable dels serveis de protecció de dades

 

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 02/12/2021