Codi Tipus

Des de La Unió, a través del Codi Tipus, acompanyem des de fa més de 17 anys a les entitats del sector sanitari i social, en l'aplicació de la normativa de protecció de dades, col·laborant de manera activa per assolir uns graus de compliment rellevant.

Aquest Codi Tipus va ser inscrit a la Agencia Española de Protección de Datos el 12 de juliol de 2002. És el primer codi tipus sanitari obert de l'Estat Espanyol. L'adhesió està oberta a les entitats associades i no associades a La Unió que estiguin a Catalunya o a les Comunitats Autònomes.

És un document que recull els criteris i les condicions que han de permetre l'elaboració d'unes normes de bones pràctiques, orientades a garantir uns estàndards de referència en estricte compliment de la llei en el tractament de dades de caràcter personal en relació amb la salut de les persones.

Amb la implantació del Codi Tipus, es pretén com a principals objectius: garantir la protecció de les dades de salut dels ciutadans, facilitar una gestió segura i eficaç de la informació sanitària i social i contribuir a divulgar els drets i deures dels ciutadans en matèria de protecció de dades.

Què oferim:

  • Adhesió al Codi Tipus
  • Assessorament en matèria de protecció de dades
  • Auditoria en matèria de protecció de dades
  • Formació en matèria de protecció de dades

Contacte

Vanessa Massó vanessamasso@uch.cat

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 18/01/2021