Avís legal general

Avís legal general

Titularitat de la pàgina web

El nom del domini www.uch.cat, està enregistrat a favor de la Unió Catalana d'Hospitals.

Les dades d'identificació de la titular són les que s'enumeren a continuació:

 • Domicili social: València, 333 baixos, 08009-Barcelona (Barcelona).
 • N.I.F.: G08553810.
 • Correu electrònic de referència: uch@uch.cat
 • Telèfon: 93 209 36 99
 • Dades registrals: número 08/526-C del Registre del Departament de Treball, Indústria i Comerç de la Generalitat de Catalunya, DG de Relacions Laborals.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi, però no limitant-se, a textos, components d'àudio i vídeo, en endavant continguts, són propietat de la Unió Catalana d'Hospitals o d'algun organisme vinculat a aquesta com és el cas de la Fundació Unió Catalana d'Hospitals (en endavant La Unió, per fer referència a la Unió Catalana d'Hospitals i a l'entitat vinculada), o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a La Unió.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 • La distribució, modificació, transmissió, còpia, o qualsevol utilització dels continguts del Web amb finalitats públiques o comercials, sense l'autorització de La Unió  és una infracció penalitzada per la legislació vigent. Per altra banda està autoritzat l'ús personal, per utilitzar, copiar, imprimir i transferir (descarregar) a l'ordinador personal qualsevol material o document disponible al Web.
 • La Unió, refusa la responsabilitat derivada d'una mala utilització dels continguts i es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al Web i limitar o no permetre l'accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.
 • La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en data de la seva última actualització i ha d'estar considerada com una informació orientadora per l'usuari, relativa als productes i serveis i a altres informacions addicionals.
 • La Unió, no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicada al Web.
 • La Unió, refusa la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines Web i, per tant, no elaborada per la LA UNIÓ o no publicada amb el seu nom, especialment refusa la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines Web de tercers connectades mitjançant enllaços (links).
 • La Unió, no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
 • En cap cas les galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

 

Condicions d'ús

Amb aquestes Condicions d'ús, La Unió regula l'accés a aquesta pàgina web, i la posada a disposició de la informació que hi ha, per part dels seus associats, clients i altres usuaris de la xarxa.

 • Pel sol ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes condicions d'ús.
 • L'ús del lloc web i de la informació que inclou és de caràcter gratuït excepte aquells continguts privats que només és pot accedir mitjançant claus d'accés.
 • L'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s'hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions. Tant l'accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar La Unió, dels danys o perjudicis que es puguin derivar d'aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.
 • La Unió, no és responsable dels errors en accedir al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin. La Unió, es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d'avís previ, l'accessibilitat a les seves pàgines web, per l'eventual necessitat de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
 • Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat d'LA UNIÓ, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. Les marques, rètols, signes distintius o logotips que apareixen a la pàgina web són titularitat de La Unió Aquests criteris també fan referència al nom de domini www.uch.cat.
 • Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio, propietat de La Unió, no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'autorització expressa de La Unió, tret que s'indiqui el contrari.
 • L'ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.
 • L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pagina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de La Unió, estarà sotmès a les condicions següents:
 • No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web de La Unió.
 • No s'establiran deep-links amb el lloc web de La Unió, ni dels seus serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment.
 • No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web de La Unió, i els seus serveis en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina web de La Unió, no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a La Unió.
 • Sota cap circumstància, La Unió, serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s'hi incloguin.
 • Qualsevol hiperenllaç a la web de La Unió, s'efectuarà a la pàgina principal.
 • Les condicions d'ús d'aquest lloc web tenen caràcter indefinit. La Unió, en tot cas, es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d'accés, i els continguts que s'hi inclouen, o les condicions d'ús del seu servei d'allotjament gratuït d'articles, incloses en aquest document.
 • Podeu accedir a la política de privacitat de La Unió.
 • La prestació del servei d'aquest lloc web i aquestes condicions d'ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

Copyright

La Unió Catalana d'Hospitals és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web www.uch.cat.

La Unió Catalana d'Hospitals és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament els relatius a les marques registrades.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 15/06/2024