Òrgans de participació dels associats

Òrgans de participació dels associats

La Unió s'organitza per sectors, en els quals hi participen els grups homogenis d'entitats associades que tenen interessos comuns o concurrents en una mateixa línia d'activitat.

Els representants d'aquestes entitats es troben periòdicament als Consells dels Sectors corresponents.

Consells de Sector

Els constitueixen el nucli funcional de participació dels associats.

Tenen com a objectiu proporcionar informació permanent als associats sobre les qüestions que en cada moment els afecten, canalitzar les seves aportacions amb la finalitat de proposar la posició institucional i proporcionar un intercanvi d'experiències permanent que contribueixi al disseny d'instruments i serveis útils per als associats.

Els Consells de Sector tenen una funció d'anàlisi, opinió i presa de posició en relació als temes propis dels seus diferents àmbits i en el marc de l'estratègia general de la institució.

Els consells dels diferents sectors els integren els comissionats de cada entitat associada que desenvolupa activitat en la línia de prestació de serveis corresponent.

D'acord amb els estatuts, els sectors tenen un president que forma part de la Junta Directiva amb la denominació de Vocal-President del sector. L'acció executiva dels sectors es canalitza a través de la Direcció general i la seva representació institucional correspon al Vocal-President per delegació del President. 

Consulteu tots els Consells de Sector de La Unió.

Consells Tècnics Assessors

Estan formats per professionals de les entitats associades.

Els Consells Tècnics Assessors aborden aspectes tècnics en les matèria de gestió economicofinancera i patrimonial, de gestió assistencial i de recursos humans i relacions laborals, etc. pel que fa a la provisió de serveis, reforçant les anàlisis tècniques que l'estructura professional de La Unió realitza.

Hi participen professionals de les entitats associades que, per la seva experiència, poden aportar el coneixement necessari per estructurar i elaborar les anàlisis tècniques específiques d'aquella matèria quan es requereixin.

Aquests grups estan coordinats per un tècnic de l'estructura professional.

 • Acció internacional
 • Comunicació
 • Econòmic-financer
 • Experiència persona i família
 • Farmàcia
 • Infermeria
 • Infraestructures i Equipaments
 • Responsabilitat Social Corporativa
 • TIC
 • Treball Social
 • Innovació
 • Gestió Assistencial
 • Professionals i talent
 • Qualitat i Acreditació
 • Grup Salut i Clima

 

Plenaris

Estan formats per professionals de totes les entitats associades. S'ha fet plenaris en l'àmbit de:

 • Gerents
 • Comunicació
 • Econòmic-financer
 • Experiència Persona i família
 • Innovació
 • Recursos Humans

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 24/07/2024