Informació corporativa

Informació corporativa
La Fundació Unió és una fundació privada sense afany de lucre promoguda per La Unió amb la finalitat de contribuir, des d'una visió empresarial i ètica, al creixement, sostenibilitat i millora dels resultats de qualitat i eficiència de les organitzacions planificadores, finançadores i proveïdores de serveis sanitaris i socials, i revertir aquests valors i coneixement a la societat. Es regeix per els seus estatuts adaptats a allò que preveu el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya. 

La Fundació Unió es marca com a missió la creació i el suport, en la seva aplicació, de nous coneixements que contribueixin a millorar el sector sanitari i social en benefici de la societat i de les organitzacions, des de la iniciativa de La Unió com a entitat promotora.

Finalitats

Es concreten en els següents aspectes, sempre que hi concorrin motius d'interès general en els sectors sanitaris i de benestar social, tal i com s'estableix als seus estatuts:

  • El desenvolupament del coneixement i la recerca sobre gestió en l'àmbit sanitari i social.
  • La formació continuada i permanent reciclatge professional de gestors i tècnics i actualització dels coneixements i la seva gestió
  • El desenvolupament d'estudis, generals o aplicats, adreçats a la planificació de l'activitat de tercers en els esmentats sectors
  • L'elaboració i aplicació pràctica d'instruments generals o específics adreçats a la millora i coordinació de les activitats realitzades per tercers en els sectors sanitari i social
  • L'assessorament i consultoria en gestió i millora de la qualitat i dels resultats de les entitats proveïdores d'aquests serveis
  • El desenvolupament d'activitats de benchmarking entre entitats proveïdores, i la divulgació de bones pràctiques en la prestació de serveis
  • La certificació i reconeixement de bones pràctiques entre les entitats proveïdores de serveis, a través de segells de qualitat.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 15/06/2024