Sistemes d’Informació

-      Competències generals de Sistemes d'Informació

o   Confecció i gestió del pla de sistemes.

o   Pressupost i pla d'inversions de Sistemes d'Informació.

o   Gestió de l'equip intern.

o   Gestió de les empreses subcontractades.

-      Atenció a l'usuari

o   Servei d'Atenció a l'Usuari (SAU).

o   Suport tècnic on-site.

o   Suport de camp.

o   Atenció personalitzada a l'usuari-clau.

-      Projectes

o   Oficina de gestió de la demanda i circuits associats.

o   Metodolodies: Agile i Waterfall.

o   Planificació de projectes.

-      Operacions, manteniment i seguretat

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 30/03/2023