Publicaciones

Normativa / Economía y finanzas 
24/05/13
ORDRE SLT/99/2013 - transport sanitari no urgent
Normativa / Economía y finanzas 
24/05/13
ORDRE SLT/102/2013 - serveis de diàlisi
Normativa / Economía y finanzas 
24/05/13
ORDRE SLT/103/2013 - serveis de litotrípsia
Normativa / Economía y finanzas 
24/05/13
ORDRE SLT/104/2013 - tractaments de medicina nuclear
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Fecha última actualización: 28/05/2024