Consultoría asistencial

Consultoría asistencial
S'adreça als comandaments intermedis d'àrees assistencials i no assistencials tant de l'àmbit sanitari com  social.

L'objectiu és aportar eines i metodologies de treball orientades a la millora de la qualitat del servei assistencial a les persones i a la gestió dels processos assistencials.

Serveis a destacar:
 

Millora de processos basada en el Lean healthcare

Aportem als equips assistencials metodologies i eines basades en el Lean healthcare, que contribueixen a introduir una nova cultura, en la que els professionals apliquen canvis des del seu lloc de treball de cara a incrementar la qualitat i reduir els costos.

Experiències

•    Hem realitzat projectes en blocs quirúrgics, plantes d'hospitalització, hospital de dia i altres àmbits assistencials.
•    La implantació de la metodologia Lean ha contribuït a simplificar circuits de treball, eliminar tasques que no aporten valor, reduir temps d'espera, disminuir l'estada mitja i millorar la satisfacció dels usuaris.

 

Consultoria en l'àmbit dels serveis sociosanitaris i socials

  • Implantació de Bones Pràctiques (BBPP)

Capacitem als professionals en els aspectes normatius a nivell europeu, espanyol i català, identifiquem les bones pràctiques, aportant exemples en la seva aplicació i acompanyem a un grup de treball del centre en la implantació de les bones pràctiques.

Experiències

•    Hem col•laborat amb diversos centres dels àmbits sociosanitari i de la dependència, sensibilitzant a la direcció i als professionals en la rellevància d'identificar bones pràctiques i assolint millores en els resultats assistencials.

  • Certificació en sistemes de gestió per reduir les subjeccions als centres

Disseny, implantació i certificació en el sistema de gestió i control de subjeccions seguint la Norma Libera – GerR. Aquesta norma ha estat elaborada per la “ Fundación Cuidados Dignos”.

Capacitem als equips del centre, dissenyem el pla d'Implantació de les bones pràctiques, acompanyem en la implantació i realitzem una auditoria interna i certificació per la norma Libera – GerR.

Experiències

•    Hem acompanyat en el procés de certificació de centres lliures de subjeccions a entitats dels àmbits sociosanitaris i d'atenció a persones amb dependència,.


Altres serveis dins de l'àmbit de la Consultoria Assistencial:

•    Reenginyeria de processos assistencials i de suport administratiu.
•    Avaluació d'àrees clíniques i estudis sobre la complexitat assistencial.
•    Suport a la implantació de guies de pràctica clínica.
•    Disseny de serveis especialitzats (laboratoris, diagnòstic per la imatge i rehabilitació).

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Fecha última actualización: 24/07/2024